کد خبر: 596592 A

معاون دفتر سلامت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: ارائه خدمات درمان اعتیاد به زلزله زدگانی که قبل از وقوع حادثه تحت درمان ترک اعتیاد بودند، ادامه دارد.

علی اسدی درخصوص ارائه خدمات درمان اعتیاد به زلزله زدگانی که قبل از وقوع حادثه تحت درمان ترک اعتیاد بودند، گفت: با وقوع زلزله برخی از مراکز ترک اعتیاد دچار آسیب جدی شده و ادامه فعالیت آنها میسر نبود، بنابراین از همان روزهای اول با هماهنگی وزارت بهداشت و همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افرادی که قبل از حادثه تحت درمان بودند، مجدد تحت پوشش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در واقع با این اقدام، فردی که در پروسه درمان اعتیاد قرار داشت، مجدد به سمت مواد نرفته و گرایش به مصرف موادمخدر نشان نمی دهد.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تصریح کرد: طبق بخشنامه، افرادی که قبلا شناسایی شده بودند و تحت درمان قرار داشتند، زیر نظر پزشکان منطقه تحت درمان متادون قرار گرفتند و برای یک دوره درمانی، متادون را به صورت رایگان دریافت کردند.

زلزله زدگان کرمانشاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر