کد خبر: 555797 A

در شورای شهر تهران انجام شد:

پرونده باغ 10 هزار متری در اقدسیه در شورای شهر تهران بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه صد پرونده باغات از شورای قبلی باقی مانده و باید در همین راستا روند بررسی تسریع شود، گفت: پلاک ثبتی که امروز بررسی می‌شود به شماره 19/46/25 حدود 10 هزار متر وسعت داشته و در محله اقدسیه واقع شده است. کاربری آن ورزشی است و در حال حاضر قصد دارند، باشگاه را گسترش دهند. در این مکان پیش از این 137 درخت وجود داشته که فقط چهار اصله درخت باقی مانده و باقی خشک شدند.

سالاری در تشریح رای کمیسیون ماده هفت ادامه داد: بر اساس رای کمیسیون ماده هفت بدوی اینجا باغ اعلام شده است اما شرایط باغ را ندارد و نباید ماده چهار اعمال شود جریمه سه برابری یعنی 11 میلیون کاشت دو برابری درختان که برای آن لحاظ شده است به نظر من به عنوان جریمه کفایت می‌کند.

در ادامه حسن رسولی، عضو شورای شهر گفت: از نظر من اصالت مالکیت جای سوال دارد و بر اساس حد نصاب تعداد درختان به نظر می‌رسد که اینجا باغ نیست اما به نظر من مالکیت آن باید مشخص شود.

سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در پاسخ به رسولی به وجود سند ششدانگ مالک در میان اصناف اشاره کرد.

افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه پروانه ساختمان سال 82 گرفته شده است، ادامه داد: همان سال باید از فضای سبز شهرداری استعلام می‌گرفتند که این کار صورت نگرفت و این معضل اصلی و اساسی ما است. دوم آنکه از کمیسیون ماده هفت اعلام کرده‌اند که این ملک باغ است پس باید طبق قانون با آن برخورد شود.

زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با تاکید بر اینکه نباید در این موارد احساساتی تصمیم گرفت، افزود: همین طور که نمی‌شود گفت اینجا باغ است باغ بودن یا نبودن قوانین مخصوص به خود را دارد در ادامه علی اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی و سخنگوی شورای شهر تصریح کرد: باغ بودن یا نبودن پنج شرط دارد و یکی از این شروط تشخیص عضو شورا است و از آنجایی که نماینده شورا در کمیسیون ماده هفت رای باغ بودن این زمین را داده است همین کفایت می‌کند.

محسن هاشمی نیز در تایید اظهارات اعطا ادامه داد: نماینده شورا در کمیسیون هفت این زمین را باغ تشخیص داده است با این حال محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی اظهار کرد که اینجا کاربری تثبیت شده کاملا ورزشی است.

در ادامه جلسه، زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست اعتراض کرد و خواست این پرونده دوباره به کمیسیون مربوطه باز گردد.

صدراعظم نوری با اشاره به اینکه ابهامات فراوانی در این پرونده وجود دارد، گفت: من پیش از این از سازمان پارک‌های شهرداری در این مورد استعلام کردم اما پاسخ‌ها با هم نمی‌خوانند این زمین از سال 68 پرونده دارد و پرونده آن در جریان است. رای کمیسیون ماده 12 را نداشته و کمیسیون ماده هفت نرفته است.

او گفت: در همین راستا پیشنهاد می‌کنم برای آنکه حقی ضایع نشود رای گیری صورت نگرفته و پرونده به کمیسیون مربوطه بازگردد تا شفاف شود.

سالاری نیز افزود: به نظر من بررسی‌ها کامل و پرونده نیز مشخص است.

در انتها محسن هاشمی رئیس شورای شهر با توجه به اظهارات موافقان در این موضوع گفت: پرونده ملک باید دوباره بررسی شده و به کمیسیون برگردد.

شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر