کد خبر: 543570 A

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران:

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه در دانشگاه کمبود منابع وجود دارد، گفت: دانشگاه‌ باید در شرایط بحران اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، عباسعلی کریمی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای ساختن کشور توجه ویژه به دانشگاه در شرایط محدودیت منابع مانند توجه بدن به ارگان‌های حیاتی در شرایط بحرانی ضروری است. از توجه رییس جمهوری به دانشگاه‌ها آگاه هستیم، اما به طور کلی وقتی در کشور کمبود منابع است و وقتی شوک به وجود می‌آید ما باید مواظب باشیم این شوک به اندازه یک دقیقه، سه دقیقه و پنج دقیقه برای دانشگاه به وجود نیاید البته یک دقیقه قابل تحمل است و ممکن است دانشگاه طی این مدت در کما برود ولی اگر سه دقیقه به طول انجامید می‌رود در ضایعات غیرقابل برگشت.

 کریمی در این مراسم خطاب به رییس جمهوری افزود: دکتر روحانی؛ دانشگاه جزو حساس‌ترین ارگان‌های کشور است. همانطور که مغز در جریان شوک جزو حساسترین ارگان‌هاست و بدن تلاش می‌کند در لحظات شوک از دستگاه‌های دیگرش مقداری کنترل ایجاد کند و اسپاسم در عروق ایجاد شود و در جریان شوک بدن جریان خون را منحرف می‌کند و به طرف مغز می‌برد تا در آن لحظات اولیه اتفاقات ناگواری برای بیمار نیفتد، بنابراین ما نیز اگر می‌خواهیم کشور ساخته شود باید دانشگاه‌ها را مثل مغز ببینیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: از توجه رییس جمهوری به دانشگاه‌ها آگاه هستیم  اما به طور کلی وقتی در کشور کمبود منابع است وقتی شوک به وجود می آید ما باید مواظب باشیم این شوک به اندازه یک دقیقه، سه دقیقه و پنج دقیقه برای دانشگاه به وجود نیاید البته یک دقیقه قابل تحمل است و ممکن است دانشگاه طی این مدت در کما برود ولی اگر سه دقیقه به طول انجامید می‌رود وضایعات غیر قابل برگشت ایجاد می‌شود.

او افزود: به نظر می‌رسد باید دانشگاه در بدترین شرایط از نظر اقتصادی و مسائل مختلف که شوک به کشور وارد می شود مورد توجه قرار دهیم.

دانشگاه تهران سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر