کد خبر: 431976 A

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور:

سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از شهرداران و دهیاران سراسر کشور درخواست ‌کرد با توجه به استقرار شرایط آب و هوائی زمستانی در کشور و برودت شدید هوا، ضمن پیگیری خدمات و مأموریت های جاری خود متناسب با این شرایط، توجه و اهتمام ویژه ای را نسبت به آن دسته از هموطنان که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفته اند بکار بندند.

به گزارش ایلنا، سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با توجه به استقرار شرایط آب و هوائی زمستانی در کشور و برودت شدید هوا، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

 باسمه تعالی

اطلاعیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از شهرداران و دهیاران سراسر کشور درخواست می کند؛ با توجه به استقرار شرایط آب و هوائی زمستانی در کشور و برودت شدید هوا، ضمن پیگیری خدمات و مأموریت های جاری خود متناسب با این شرایط، توجه و اهتمام ویژه‌ای را نسبت به آن دسته از هموطنان که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفته اند بکار بندند.

وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های با تأکید بر ضرورت توجه فوری به وضعیت این گروه از هموطنان، از شهرداری ها و دهیاری ها درخواست می کند؛ ضمن رصد مستمر وضعیت و با استفاده از امکانات در اختیار و همچنین جلب مشارکت و هم افزائی سایر دستگاه های امدادی و خدماتی و بسیج امکانات موجود در مناطق مختلف، کمک های لازم را به سرعت در دسترس هموطنان نیازمند قرار دهند.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور – چهارم آذرماه 

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر