کد خبر: 423910 A

استاندار یزد گفت: سوادآموزی، ارزشمندترین کلید برای دستیابی به اهداف توسعه کشوراست.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد میرمحمدی با بیان این پرسش که هدف از سوادآموزی چیست، گفت: اگر سواد را کلید گشایش دنیای علم، دانش، جامعه شناسی، معرفت و عرفان بدانیم، بی گمان سواد ارزشمندترین کلید برای دستیابی به اهداف توسعه است.

استاندار با بیان اینکه استان در برابر همۀ شهروندانش مسئول است، افزود: حق شهروندی همۀ افراد چه بومی و چه غیربومی در سوادآموزی محترم است و کوشش استان، ایجاد انگیزۀ باسوادی در میان همۀ افراد جامعه است.

وی به تأثیرات منفی القا و باورسازی اشاره کرد و دربارۀ سوادآموزی اتباع خارجی گفت: استان در سوادآموزی رتبۀ عالی کسب کرده است با این حال باید انگیزۀ سوادآموزی به ویژه در غیربومی ها تقویت شود.

استاندار یزد یادآور شد: استان در برابر افراد خارجی مجاز مسئولیت هایی دارد و در زمینه افراد غیرمجاز نیز براساس قانون عمل می کند؛ از این رو، در زمینة سوادآموزی کوشش استان پوشش همۀ افراد، با درک وضعیت و شرایط آنها است.

 

سوادآموزي
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر