کد خبر: 384331 A

در چهارمین دوره رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی که توسط موسسه رتبه‌بندی تایمز صورت گرفته است، دانشگاه صنعتی شریف، از میان ۲۰۰ دانشگاه بر‌تر این قاره در رتبه ۵۲ قرار گرفت همچنین هشت دانشگاه ایران در زمره ۲۰۰ دانشگاه بر‌تر آسیا قرار دارد.

به گزارش ایلنا، پایگاه رتبه‌بندی تایمز بر اساس ۱۳ شاخص کاربردی، میانگین تعداد استناد‌ها به ازای مقالات منتشر‌شده، بررسی شهرت پژوهشی، تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیئت علمی، درآمد پژوهش، بررسی شهرت آموزشی، نسبت مدرک دکتری ارائه شده توسط مؤسسه به تعداد اعضای هیئت علمی، نسبت تعداد کل دانشجویان به اعضای هیئت علمی، نسبت مدرک دکتری به کار‌شناسی ارائه شده توسط مؤسسه، درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیئت علمی، نسبت اعضای هیئت علمی بین‌المللی به بومی، نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی، سهم مقالات منتشر‌شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی و درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازای اعضای هیئت علمی، هشت دانشگاه ایران در زمره ۲۰۰ دانشگاه بر‌تر آسیا قرار داد که دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بر‌ترین دانشگاه ایرانی معرفی شد.

در چهارمین دوره رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی که توسط مؤسسه رتبه‌بندی تایمز صورت گرفته است، دانشگاه‌های صنعتی شریف با رتبه ۵۲، در صدر دانشگاه‌های ایرانی و پس از آن؛ دانشگاه علم و صنعت با رتبه ۵۷، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه ۶۱، دانشگاه صنعتی امیر کبیر با رتبه ۷۶، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۰-۱۰۱، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی با رتبه ۱۴۰-۱۳۱، دانشگاه تهران با رتبه ۱۵۰-۱۴۱ و شهید بهشتی ۱۶۰-۱۵۱، در میان ۲۰۰ دانشگاه بر‌تر از ۲۲ کشور آسیایی قرار گرفتند.

گفتنی است پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظامهای رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۴ اقدام به رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها کرده است و در این رتبه‌بندی از سه منبع «اطلاعات تولید علم دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس»، «اطلاعات نظر‌سنجی شهرت از متخصصان آموزش عالی» و «اطلاعات خود اظهاری دانشگاه‌ها» بهره می‌برد.

دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه های برتر آسیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر