کد خبر: 373226 A

مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد با اشاره به ابلاغ منشورحقوق مددجو در آینده نزدیک، برضرورت برخورد محبت آمیز با مددجویان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید مهدی ثمره هاشمی در نشست مدیران نظارت و روسای بازرسی و حسابرسی استانها ، اجرای نظرسنجی های مختلف از مددجویان وسایر مراجعان ر ا از جمله اقدامات کنترلی و زیربنایی مهم بر شمرد و افزود: این نظرسنجی ها می تواند در راستای تقویت کنترل های داخلی، افزایش بهره وری، ارتقای مسئولیت پذیری، ترویج ادبیات اخلاقی کارکنان و افزایش سلامت اداریمورد توجه قرار گیرد. رعایت مفاد این منشور در بازدارندگی از وقوع تخلفات موثر خواهد بود.

وی گفت: با توجه به اعتمادی که به حوزه نظارت وجود دارد، ریاست سازمان نیز نتیجه این بازرسی ها و نظارت ها را مبنای تصمیم گیری قرار خواهد داد لذا ضروری است تا همه تلاشمان را برای ارزیابی های درست متمرکز کنیم تا منجر به ارائه وارسال گزارشات به موقع، با کیفیت مطلوب و اثربخش باشد.

مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد تقویت کنترل های داخلی ونظام خودکنترلی را در پیشگیری از بروز انحرافات موثر دانست و از مدیران نظارت و روسای بازرسی و حسابرسی استانها خواست تا با انجام برنامه های بازرسی وحسابرسی و رسیدگی به شکایات و گزارشات با کیفیت مطلوب در بازدارندگی ازانحرافات، نقش آفرینی کنند.

وی در ادامه، نظارت فرهنگ مدار را یکی از ویژگی های نظام های نظارتی کارآمد خواند و افزود: امداد امام به لحاظ جایگاه خاصی که دارد باید بیشتر از سایردستگاهها و سازمان ها، بر سیستم نظارتی خود کنترلی تاکید داشته باشد.

مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد با تاکید بر نظارت های سیستمی و حرکت به سمت حسابرسی های ترازنامه ای و ارزیابی تزارمالی در بازه زمانی مشخص تصریح کرد: استفاده از فناوری های نوین IT باید روز به روز در نظارت های کمیته امداد گسترش یابد که در این صورت می توانیم هزینه ها و خسارات امداد را کاهش و سرعت عمل را نیز افزایش دهیم چراکه بسیاری از فعالیت ها را سیستمی رصد کرد و نیازی به هزینه کرد بیت المال برای حضور میدانی و فیزیکی نیست.

 

منشور حقوق مددجویان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر