کد خبر: 360646 A

فانی:

وزیر آموزش و پرورش گفت: اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های رفاهی و معیشتی باعث افزایش رضایت نسبی معلمان شده است که این امر وظیفه همه ما را در گسترش خدمت به فرهنگیان افزایش داده است.

به گزارش ایلنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دردیدار با مدیران و معاونین حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی که همزمان از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران کل ومعاونین پشتیبانی آموزش و پرورش  ادارات کل سراسر شور نیز در ارتباط بود، اظهارکرد : دو تکلیف عمده در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، بر عهده ما قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش اولین تکلیف را مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی موجود و تنوع بخشی منابع عنوان کرد و ترویج فرهنگ کار آفرینی ، آموزش محیط کسب و کاردر بین دانش آموزان رشته های فنی، حرفه ای و نظری را دومین تکلیف آموزش و پرورش نامید.

فانی افزود: اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های رفاهی و معیشتی باعث افزایش رضایت نسبی معلمان شده است که این امر وظیفه همه ما را در گسترش خدمت به  فرهنگیان افزایش داده است.

وی افزود : رتبه بندی فرهنگیان،  بیمه تکمیلی، آزمون استخدامی آموزش و پرورش، حسابداری تعهدی، اسکان موقت فرهنگیان، حساب یکپارچه مدارس، پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی 93 و فرایند محاسبه قیمت تمام شده خدمات از جمله این اقدامات می باشد که علی رغم مشکلات مالی فراوان در سال 1394 انجام شده است.

وزیرآموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد با مدیریت منابع مالی و انسانی و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود و افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و نیز افزایش منابع درآمدی، می توانیم افتخاری به افتخارات آموزش و پرورش دردولت یازدهم بیافزائیم.

آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر