کد خبر: 360595 A

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه:

با توجه به شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک که سال گذشته در بین دامهای اهلی شهرستان فیروزکوه گزارش شده بود اولین جلسه پیشگیری از شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان در این شهرستان روز گذشته در محل اداره دامپزشکی شهرستان با حضور روسای ادارات حفاظت محیط زیست ، شبکه دامپزشکی و اداره منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، محمد فریدی با اشاره به شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در برخی از مناطق و اینکه در سال گذشته این بیماری در بین دامهای اهلی شهرستان فیروزکوه گزارش شده بود ، افزود: اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از سرایت بیماری یاد شده به حیات وحش مناطق تحت مدیریت شهرستان آغازگردید .

وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد با همکاری هر سه دستگاه ضمن واکسیناسیون دامهای اهلی حاشیه و داخل منطقه شکار ممنوع کاوه ده و سایر نقاط شهرستان تا موعد مقرر چرای دام که عمومأ 15 خردادماه است، از ورود هرنوع دام اهلی به داخل مراتع شهرستان جلوگیری بعمل آید و نسبت به ضدعفونی چشمه سارها و منابع آبی داخل مراتع اقدام شود .

فریدی اظهار داشت: بر همین اساس پیرو این جلسه و در راستای اجرای مصوبات جلسه یاد شده ، با همکاری و مساعدت اداره منابع طبیعی شهرستان با تشکیل اکیپ مشترک از ماموران منابع طبیعی و محیط زیست تاکنون ده ها گله دام که بصورت غیر مجاز و خارج از فصل چرا وارد منطقه شکار ممنوع کاوه ده شده بودند ، اخراج و اداره منابع طبیعی نسبت به تشکیل پرونده تخلف برای دامداران متخلف ، و معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام نموده است .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: جلوگیری از چرای غیر مجاز دام ها ضمن پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک بین دام اهلی و حیات وحش موجب غنی شدن مراتع و پوشش گیاهی منطقه و افزایش نفوذپذیری خاک و تغذیه سفره های آب زیر زمینی و جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد سیل می شود .

طاعون نشخوارکنندگان کوچک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر