کد خبر: 360499 A

آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1395 بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و موافقت رئیس قوه قضائیه به ادارت کل و مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از سازمان پزشکی قانونی، ادارات کل ومراکز پزشکی قانونی از اول اردیبهشت ماه امسال، خدمات خود را مطابق تعرفه های جدید ارائه می کنند.

بر اساس این گزارش، تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی هر ساله طبق ماده سه قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آیین نامه اجرایی ماده 8 همین قانون، بعد از تایید رئیس قوه قضائیه به منظور عملی شدن به ادارات کل استان ها و مراکز ابلاغ می شود.

مراکز پزشکی قانونی موظفند تعرفه های خدمات پزشکی قانونی را مطابق آیین نامه جدید، اخذ و به حساب خزانه واریز کنند.

متقاضیان برای دسترسی به آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1395 می توانند به نشانی اینترنتی www.lmo.ir مراجعه کنند.

خدمات خاص پزشکی قانونی، تمام خدماتی است که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می شود.

پزشکی قانونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر