کد خبر: 359316 A

در جلسه 168 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد؛ استنکاف از اجرای مصوبات هیئت جذب مغایرت با مقررات است.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه و پس از ارائه گزارش دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون " سند آمایش آموزش عالی "، هیئت مرکزی جذب مقرر کرد کمیته‌ای متشکل از دبیر هیئت عالی جذب، نماینده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها، الگوی تطبیق نیازهای دانشگاه‌ها با سند آمایش آموزش عالی را با توجه نقشه جامع علمی کشور طراحی کند.

در ادامه جلسه نیز با تصویب هیئت عالی جذب مقرر شد هرگونه استنکاف یا ایجاد مانع در مسیر اجرای مصوبات هیئت مرکزی جذب در خصوص جذب اعضای هیئت علمی و یا تمدید و تبدیل وضعیت آنان، مغایرت با مقررات تلقی شود.

 در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان، دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، دانشگاه زابل، دانشگاه یاسوج، دانشگاه سمنان و دانشگاه بوعلی سینا همدان توسط هیئت عالی جذب تائید صلاحیت شدند.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر