کد خبر: 325981 A

رییس دانشگاه‌ آزاد اسلامی از معاونان خود خواست تا گزارش عملکرد از مهر 92 تا کنون حوزه مربوطه خود را حداکثر ظرف مدت 2 هفته آینده، تهیه کنند.

به گزارش ایلنا،  میرزاده در صد و چهلمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این گزارش عملکرد شامل مجموعه آماری از عملکردها، برنامه ها، اهداف و ... هریک از معاونت هاست که برای اجلاس هفتادم نیز به چاپ خواهد رسید.

اتمام پروژه ساختمان آموزشی پزشکی سازمان مرکزی تا شهریور 95

در این جلسه معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از پیشرفت و وضعیت ساختمان آموزشی پزشکی سازمان مرکزی ارائه داد و مقرر شد طبق برنامه پروژه تا شهریور سال 95 به اتمام برسد.

همچنین نامه معاونت برنامه ریزی درخصوص ارتقاء درجه واحد سوسنگرد از کوچک به متوسط مطرح و مقرر شد، وضعیت تمامی واحدها و مراکز براساس دستورالعمل جدید، مجدداً ارزیابی و گزارش آنها ارائه شود.

دانشگاه آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر