خبرگزاری کار ایران

تعدادی از مفقودان در بیمارستان هستند؛

اسامی ۳۶۶ زائر مفقود ایرانی در حادثه منا

سازمان حج و زیارت اسامی زائر مفقود ایرانی در حادثه منا را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اسامی ۳۶۶ زائر مفقود ایرانی در حادثه روز پنجشنبه منا اعلام شد. این در حالی است تا لحظه ارسال خبر از این افراد اطلاع دقیقی در دست نیست و تیم‌های امدادی بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و... در حال پیگیری موضوع از طریق مراجعه به بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و... هستند و به محض کسب اطلاعات جدید به اطلاع خواهد رسید.

۱ عبدالرسول ابراهیمی ۲۴۰۱۰

۲ نوربخش ابراهیمی ۳۰۲۷۸

۳ ابراهیم احمد جامی ۴۸۰۱۷

۴ سید علی احمدیان‌زاده ۱۹۰۵۴

۵ محمدصادق اخوان ۱۷۲۴۸

۶ علی ارجمند ۳۰۲۷۸

۷ عبد الحسین ارفاقی ۱۷۲۹۱

۸ حسین استخری ۲۴۰۱۹

۹ حسن اسحاقی ۱۳۰۵۳

۱۰ علی اسد‌زاده ۳۰۲۷۸

۱۱ سلمان اسدی ۴۰۰۱۱

۱۲ وحید اسلامی ۲۴۰۱۹

۱۳ خاور اسماعیل‌پور اقدم ۱۲۰۱۲

۱۴ محمد اسماعیلی ۱۷۲۴۸

۱۵ حسین اصغر خیرآبادی ۱۹۰۳۳

۱۶ فرضعلی اصغری ۳۰۲۷۸

۱۷ موسی افغانی ۱۰۰۰۳

۱۸ محمدمهدی اکبرزاده تهمتن ۳۰۰۲۸

۱۹ غلام حسین الله وردی ۱۸۰۰۳

۲۰ زهرا الیاسی ۱۲۰۱۲

۲۱ رمضان امید علی ۴۱۰۲۳

۲۲ داود امیرآبادی ۲۴۰۱۰

۲۳ رسول امینی فرقانی ۱۹۳۷۳

۲۴ حمیدرضا انزایی ۲۸۱۵۹

۲۵ حمیده ایازی ۳۸۰۳۶

۲۶‌ای جمال ایری ۳۸۰۳۶

۲۷ جمشید ایزدنیا ۳۰۰۲۸

۲۸ عزت اله ایزدی ۲۴۰۱۰

۲۹ علی اصغر ایزذی ۳۰۲۷۸

۳۰ اسدالله ایمن‌پور ۲۴۰۱۹

۳۱ سلیم ایور ۱۲۰۱۲

۳۲ مرادی آب روش ۲۹۰۱۲

۳۳ تقانگل آرتق آق قمیش ۳۸۰۱۷

۳۴ رحمان آرمده ۱۲۰۱۲

۳۵ تازه گل آزمون ۳۸۰۱۷

۳۶ آمنه آق ۳۸۰۱۷

۳۷ شهباز آقا‌شناس ۲۴۰۳۷

۳۸ غلام حسین بارانی ۱۶۱۳۳

۳۹ علیرضا باغانی ۱۹۲۸۹

۴۰ محمد باقری ۴۰۰۱۱

۴۱ ابراهیم باقریان یزدآبادی ۱۳۴۳۰

۴۲ باوی بعثه رهبری

۴۳ رضاعلی بخشی ۲۹۰۱۳

۴۴ محمدعلی بدیعی ۳۰۲۷۸

۴۵ عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۴۶ عطاء اله برزگر ۲۴۰۱۰

۴۷ محمد برزگر ۲۸۱۵۹

۴۸ بالا اوغلان برگستان ۱۰۱۱۶

۴۹ محمدباقر بزاز ۳۰۲۷۸

۵۰ صفرجان بزرگی ۲۹۰۱۲

۵۱ حبیب اله بزمی ۱۹۳۷۳

۵۲ غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳

۵۳ حسین بغلانی ۲۰۲۰۶

۵۴ حسین بنسی بعثه رهبری

۵۵ علیرضا بنیادی ۲۹۰۱۲

۵۶ علیرضا بهاری دلال ۱۳۰۷۷

۵۷ محمدعلی بهرام‌پور ۲۸۱۵۹

۵۸ بهرام بهرامیان ۱۸۰۰۳

۵۹ محمدولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۶۰ رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۶۱ محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷

۶۲ جواد بونسی‌زاده ۴۱۰۲۱

۶۳ بایرام بی‌بی داز ۳۸۰۳۶

۶۴ حسن بیت غانم ۲۰۲۰۶

۶۵ قدرت پاپی ۲۹۰۱۲

۶۶ تاج محمد پارینچی ۳۸۰۱۷

۶۷ ناز محمد پدری ۳۸۰۳۶

۶۸ محمدعلی پناهیان ۲۹۰۱۳

۶۹ ابراهیم‌پور رستمی ۲۸۱۵۹

۷۰ غلامحسین‌پور نسایی ۱۷۲۴۸

۷۱ محمدامین پیروتی ۱۲۰۱۲

۷۲ عبدالناصر پیروتی ۱۲۰۱۲

۷۳ حسن پیروی ۲۴۰۱۶

۷۴ حبیب ترابی ۲۸۱۵۹

۷۵ علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹

۷۶ صحبت الله تلخابی ۳۵۰۰۸

۷۷ مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲

۷۸ عبد الله توغدری ۳۸۰۳۶

۷۹ علی ثامنی ۲۸۱۵۹

۸۰ محمد جاتن ۱۹۰۲۹

۸۱ عبد العلی جان زمین ۳۸۰۳۶

۸۲ سعید جعفری ۱۷۷۷۵

۸۳ اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰

۸۴ محمد جعفری ۲۴۰۳۷

۸۵ سید نصراله جعفری ۳۰۰۲۸

۸۶ عباس جعفری ۳۰۲۷۸

۸۷ سیدمهدی جعفری ۳۰۲۷۸

۸۸ نعمت اله جهان بین ۳۹۰۰۹

۸۹ عبد الصالح جهانبازی ۱۸۰۰۳

۹۰ محمود جوان ۱۹۰۳۳

۹۱ جواد چکشی ۲۹۰۱۳

۹۲ اسدالله چنگیزی ۱۳۳۲۲

۹۳ اسماعیل چوپان نیک ۱۲۰۱۲

۹۴ عزیز حاج ۱۲۰۱۲

۹۵ محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳

۹۶ علی حاجی‌پور ۳۹۰۰۹

۹۷ زلیخا حاجی‌زاده ۱۲۰۱۲

۹۸ پرویز حبیبی ۲۹۰۱۲

۹۹ سیدحسین حجتی ۲۹۰۱۲

۱۰۰ عصمت حسامی ۱۲۰۱۲

۱۰۱ محمد حسن‌پور ۳۰۲۷۸

۱۰۲ مهدی حسنی ۳۰۲۷۸

۱۰۳ حسنی کارگر بعثه رهبری

۱۰۴ باقر حسین‌زاده ۱۸۰۰۳

۱۰۵ رضا حسینی ۱۰۰۰۳

۱۰۶ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۱۰۷ سیداحمد حسینی ۱۹۰۳۳

۱۰۸ حیدر حسینی ۲۸۱۵۹

۱۰۹ سیدحسن حسینی بعثه رهبری

۱۱۰ سیدحمیدرضا حسینی بعثه رهبری

۱۱۱ علی میرزا حسینی دهقانی ۲۴۰۱۶

۱۱۲ عبداله حصاری ۱۹۰۲۹

۱۱۳ محمد حکیمی راد ۴۹۰۰۱

۱۱۴ حسین حیاتی ۲۴۰۳۷

۱۱۵ قیصر علی حیدری ۱۳۰۵۳

۱۱۶ صفر محمد حیدری ۳۸۰۳۶

۱۱۷ بایزید حیران ۱۲۰۱۲

۱۱۸ مهدی خادم دزفولی ۱۷۷۷۵

۱۱۹ علی محمد خادم‌زاده ۲۴۰۱۹

۱۲۰ عبداله خادمی ۱۲۰۱۲

۱۲۱ احمد خادمی ۲۴۰۱۶

۱۲۲ حیدر خاکسار حقانی ۱۸۰۰۳

۱۲۳ مرتضی خالو احمدی ۲۴۰۱۰

۱۲۴ حسن خان پایه ۱۲۰۱۲

۱۲۵ ولی اله خانی ۲۴۰۱۶

۱۲۶ احمد خرمالی ۳۸۰۱۷

۱۲۷ زینب خضر نژادی ۱۲۰۱۲

۱۲۸ ابوالقاسم خلیلی ۲۹۰۱۲

۱۲۹ گلی خمانیری ۱۲۰۱۲

۱۳۰ حسن خواجه‌پور ۲۴۰۱۶

۱۳۱ ماشااله خورشیدوند ۲۹۰۱۲

۱۳۲ فتح اله دارایی ۳۰۲۷۸

۱۳۳ غلامرضا داغستانی ۱۹۰۳۳

۱۳۴ حسن دانش بعثه رهبری

۱۳۵ هرمز داوری ۱۸۰۰۳

۱۳۶ مهدی درستکار ۳۴۱۷۸

۱۳۷ رضا درودی ۱۷۹۹۹

۱۳۸ حمید دریانورد ۲۴۰۱۶

۱۳۹ ابوالفضل دشتی ۱۹۰۳۳

۱۴۰ محمود دشتی ۱۹۲۸۹

۱۴۱ محمدابراهیم دهنوی ۱۹۰۲۹

۱۴۲ محمد دوست علیزاده ۱۹۳۷۳

۱۴۳ یوسف دولتی ۱۷۰۸۲

۱۴۴ تاج محمد دولو ۳۸۰۰۲

۱۴۵ هادی ذاکری ۱۹۲۸۹

۱۴۶ محمد ذاکری ۲۴۰۱۹

۱۴۷ علی ذبیح زاد پاشا ۳۰۰۲۸

۱۴۸ ولی ذکایی ۳۰۰۲۸

۱۴۹ رضا رجب‌زاده ۱۳۳۲۲

۱۵۰ حجت اله رجبی ۳۰۲۷۸

۱۵۱ نوروز محمد رحمانپور ۳۸۰۱۷

۱۵۲ مصطفی رحمانی ۲۴۰۳۷

۱۵۳ امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹

۱۵۴ حسن رحیمی ۴۰۰۱۱

۱۵۵ رضا رحیمیان ثابت ۲۹۰۱۳

۱۵۶ قاسم رسام ۲۹۰۱۲

۱۵۷ گشتاسب رستمی ۱۸۰۰۳

۱۵۸ محمدمهدی رضاپور ۳۹۰۰۹

۱۵۹ علی اکبر رضازاده ۳۰۰۰۵

۱۶۰ محسن رضایی ۳۰۰۰۵

۱۶۱ علی اصغر رضایی ۳۰۰۰۵

۱۶۲ محمدجواد رضی کاظمی ۲۸۱۵۹

۱۶۳ علیرضا رفیعی ۲۴۰۱۰

۱۶۴ غضنفر رکن آبادی اصل بعثه رهبری

۱۶۵ حبیب اله رمضانی ۱۹۳۷۳

۱۶۶ مرادعلی رنجیدنی ۱۹۰۳۳

۱۶۷ احمد رهبری ۴۱۰۲۱

۱۶۸ سید محمدرضا روحانی ۱۷۲۴۸

۱۶۹ محمد روزبهانی ۲۹۰۱۳

۱۷۰ اسماعیل روستایی ۲۴۰۳۷

۱۷۱ محمدعلی روشن ۲۹۰۱۲

۱۷۲ بی‌بی روشن تکه ۳۸۰۱۷

۱۷۳ علی اصغر روشن روان ۱۹۰۰۹

۱۷۴ یداله روین تن ۳۰۲۷۸

۱۷۵ غلام حسین زارع ۲۴۰۱۹

۱۷۶ خلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۷۷ جلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۷۸ حسن زردی ۱۹۰۲۹

۱۷۹ علیرضا زرگریان ۲۹۰۱۳

۱۸۰ معصوم زمانی ۴۱۰۲۳

۱۸۱ محمد حسین زینعلی ۲۶۰۰۲

۱۸۲ حسین سبیانی ۱۹۰۲۹

۱۸۳ عبد محمد ستاری ۱۸۰۰۳

۱۸۴ فریبرز ستاری دستنایی ۱۸۰۰۳

۱۸۵ احمد ستوده ۱۰۰۰۳

۱۸۶ حسین سرفرازی ۱۹۰۳۳

۱۸۷ نصرت الله سعیدی ۱۷۲۹۱

۱۸۸ مریم سلطانی ۱۲۰۱۲

۱۸۹ اسماعیل سلیمانیان ۱۹۰۲۹

۱۹۰ عبدالرضا سلیمی ۲۴۰۱۰

۱۹۱ علی سمنانی ۱۹۰۲۹

۱۹۲ آمنه سنگ پوش ۳۰۰۲۸

۱۹۳ غلام عباس سهیلی ۲۴۰۳۷

۱۹۴ نور سلطان شادکام ۳۸۰۰۲

۱۹۵ شهریار شادمند ۱۹۳۷۳

۱۹۶ غلام رضا شاکرین ۲۴۰۳۷

۱۹۷ رجبعلی شاه رجبیان ۱۳۰۵۳

۱۹۸ مرتضی شاهپوری ۱۳۰۷۷

۱۹۹ احمد شاهی اقدم ۱۲۰۱۲

۲۰۰ کریم شجاع پیده ۱۹۳۷۳

۲۰۱ سیدمحمود شجاعی ۲۹۰۱۳

۲۰۲ حبیب اله شریفی ۲۴۰۱۰

۲۰۳ حسن شعبانی ۱۳۰۷۷

۲۰۴ محمود شماعیان ۱۷۲۰۲

۲۰۵ ابوالفضل شورایی ۱۹۰۲۹

۲۰۶ حسین شورایی ۱۹۰۲۹

۲۰۷ حسین شیخانی ۱۹۰۳۳

۲۰۸ سیدعلی محمد شیدآبادی ۱۹۰۳۳

۲۰۹ ساراگل شیروانی ۳۸۰۱۷

۲۱۰ علی صابری فودانی ۱۳۰۷۷

۲۱۱ علی اصغر صالحی ۲۸۱۵۹

۲۱۲ غلام رسول صالحی ۳۹۰۱۱

۲۱۳ عبدالخالق صداقت فر ۱۳۰۷۷

۲۱۴ حسام الدین صدیقی ۴۸۰۱۷

۲۱۵ علی صرفی آشپزخانه ابوالجدایل

۲۱۶ ابوالفضل صفاجو ۱۹۰۳۳

۲۱۷ محبوب صمدیان ۱۰۰۰۳

۲۱۸ کیومرث طاهرنزاد ۳۰۰۰۵

۲۱۹ دردی طاهری ۳۸۰۰۲

۲۲۰ عبدالحمید طاهری ۴۸۰۱۷

۲۲۱ غلام رسول طاهری

۲۲۲ عید محمد طریک ۳۸۰۱۷

۲۲۳ یوسف طلابی ۳۸۰۰۲

۲۲۴ ولی اله عابدی ۱۳۰۷۷

۲۲۵ مسلم عارف ۳۵۰۱۰

۲۲۶ حسین عاروان ۲۹۰۱۲

۲۲۷ اصغر عباسی ۱۳۰۵۳

۲۲۸ حسن عبداله پوری ۱۲۰۱۲

۲۲۹ زینب عبدیان ۱۲۰۱۲

۲۳۰ کمال الدبن عربشاهی ۴۱۰۲۳

۲۳۱ غلامرضا عسکری ۲۴۰۱۶

۲۳۲ غلامعلی عشقی ۱۹۰۲۹

۲۳۳ علی عطایی ۱۹۰۳۳

۲۳۴ حسینعلی عفتی ۴۱۰۲۳

۲۳۵ عباس علی آبادی ۱۹۰۲۹

۲۳۶ حسینعلی علی‌پور دستنایی ۱۸۰۰۳

۲۳۷ ارسلان علی‌نژاد ۱۹۳۷۳

۲۳۸ مهدی قلی علیپور فیل آبادی ۱۸۰۰۳

۲۳۹ رحمت اله عمو هادی ۱۳۰۷۷

۲۴۰ حسین عیوضی ۱۶۱۳۳

۲۴۱ بهمن غفارپور ۱۳۰۷۷

۲۴۲ غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۲۴۳ حسن فتح ابادی ۱۹۰۳۳

۲۴۴ خلیل فرح ۱۶۱۳۳

۲۴۵ عبدالعزیز فرح ۲۴۰۱۶

۲۴۶ محمدتقی فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۴۷ براتعلی فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۴۸ محمدحسن فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۴۹ حسن فقیهی ۳۵۱۹۵

۲۵۰ نورمحمد فلاح نزاد ۳۰۲۷۸

۲۵۱ محمدمهدی فلاح هروی ۱۹۰۲۹

۲۵۲ محسن فلاحی ۱۳۰۷۷

۲۵۳ احمد فهیما وزارت امور خارجه

۲۵۴ علی اصغر فولادگر بعثه رهبری

۲۵۵ محمد جواد فیاض ۱۸۰۰۳

۲۵۶ غلام عباس قادری ۱۹۳۷۳

۲۵۷ نوح علی قاسمی ۱۰۰۰۳

۲۵۸ هاجر قاسمی ۱۲۰۱۲

۲۵۹ جلیل قاسمی ۲۴۰۱۶

۲۶۰ غلامعباس قاسمی ۲۹۰۱۳

۲۶۱ هدایت قاسمی ۳۰۲۷۸

۲۶۲ عبد الحلیم قاضی ۳۸۰۳۶

۲۶۳ سبزخدا قائدرحمت ۲۹۰۱۲

۲۶۴ گلنار قدیری ۴۸۰۱۷

۲۶۵ ناصر قربان نیا می‌رک محله ۱۷۲۴۸

۲۶۶ صاحب علی قربانی ۱۰۰۰۳

۲۶۷ حسین قربانی مهر ۴۱۰۲۳

۲۶۸ حسین قلی‌زاده ۴۰۰۱۱

۲۶۹ آنه قلی ظفر ۳۸۰۱۷

۲۷۰ خدیجه قنبری ۱۳۰۵۳

۲۷۱ علی قنبری ۳۰۲۷۸

۲۷۲ قاسم قنبری آشپزخانه ابوالجدایل

۲۷۳ سیدحماد قهستانی ۱۷۲۴۸

۲۷۴ جان گل قوچوق ۳۸۰۳۶

۲۷۵ اوقل بی‌بی قورچایی ۳۸۰۱۷

۲۷۶ محمد رضا کارگر ۳۴۱۷۸

۲۷۷ حسن کاشفی ۱۹۰۳۳

۲۷۸ میثم کاظمی ۱۷۷۷۵

۲۷۹ یوسف کاکویی ۲۸۱۵۹

۲۸۰ محمد کامل ۱۶۱۳۳

۲۸۱ کیک کر ۳۸۰۱۷

۲۸۲ حسین کرابی ۴۰۰۱۱

۲۸۳ علی کریم لو ۱۳۰۷۷

۲۸۴ محمد علی کریمی ۱۳۳۲۲

۲۸۵ جاجی کریمی ۳۸۰۳۶

۲۸۶ منصور کشفی ۱۰۰۰۳

۲۸۷ یگن دردی کلته ۳۸۰۱۷

۲۸۸ محسن کمیلی مقدم ۱۹۰۳۳

۲۸۹ سید جعفر کهنه ۱۹۲۸۹

۲۹۰ الیاس کوسلی ۳۸۰۰۲

۲۹۱ فیض الله کیوانی ۱۸۰۰۳

۲۹۲ مجتبی گرجی ۲۹۰۱۲

۲۹۳ بی‌بی عایشه گرگانی ۳۸۰۱۷

۲۹۴ عبد الباقی گل چشمه ۳۸۰۳۶

۲۹۵ محمد گلشنی ۱۹۰۳۳

۲۹۶ علی گمارلو ۱۶۱۳۳

۲۹۷ فتح اله گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۹۸ عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۹۹ احمد لطفی ۱۹۰۳۳

۳۰۰ عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۳۰۱ عبدالرحمن لطیفی ۱۶۰۱۱

۳۰۲ گلدی بای مارامائی ۳۸۰۱۷

۳۰۳ حبیب اله ماروسی ۱۹۰۳۳

۳۰۴ بهرام مجد ۲۴۰۱۹

۳۰۵ علی اصغر محرابی ۱۸۰۰۳

۳۰۶ عیدی محمد عزیزی سورشجانی ۱۸۰۰۳

۳۰۷ نازدار محمدی ۱۲۰۱۲

۳۰۸ محمد محمدی ۱۹۰۳۳

۳۰۹ علی اکبر محمدی سرک ۴۱۰۲۳

۳۱۰ بیک محمد مرادی ۱۸۰۰۵

۳۱۱ طهماس مرادی ۲۹۰۱۲

۳۱۲ مصطفی مرتضایی ۱۷۷۷۵

۳۱۳ سید عباس مرتضوی ۳۸۰۳۷

۳۱۴ حسن مرشدی ۱۹۰۳۳

۳۱۵ فواد مشعلی بعثه رهبری

۳۱۶ لطیف مشهدیان ۳۰۲۷۸

۳۱۷ محمدابراهیم مصطفی‌زاده ۲۸۱۵۹

۳۱۸ ایمان علی مصیبی ۳۰۰۲۸

۳۱۹ عباس معلمی اوره ۱۳۰۷۷

۳۲۰ رجب محمد مغفوری ۳۸۰۱۷

۳۲۱ یگن بی‌بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۳۲۲ عبدالغفار ممکن رودی ۴۸۰۱۷

۳۲۳ عطاء اله منصوری ۲۴۰۱۰

۳۲۴ علیرضا مهان نواز ۱۹۰۵۸

۳۲۵ بهرام مهدیان ۱۸۰۰۳

۳۲۶ علی اصغر مهرآباد ۱۹۰۲۹

۳۲۷ غلامعلی مهربانی ۱۹۰۳۳

۳۲۸ ابراهیم مهیا آبادی ۱۹۲۸۹

۳۲۹ سیدحسن موسوی ۲۸۱۵۹

۳۳۰ سیدمحمد موسوی ۲۹۰۱۲

۳۳۱ مصطفی موسوی ۳۰۰۲۸

۳۳۲ محمد رضا موید‌زاده ۳۵۰۱۰

۳۳۳ عمار می‌رانصاری بعثه رهبری

۳۳۴ سید ابراهیم میرحسین ۱۳۳۲۲

۳۳۵ سیدحمیدرضا میرزاده بعثه رهبری

۳۳۶ هادی میرزایی ۱۹۳۷۳

۳۳۷ محمد میرزایی ۲۹۰۱۳

۳۳۸ حسین می‌رمرتضوی ۱۹۳۷۳

۳۳۹ مرجان نازقلی چی ۳۸۰۱۷

۳۴۰ ابراهیم ناصری ۴۸۰۱۷

۳۴۱ فرحناز ناصری ۴۸۰۱۷

۳۴۲ فرهاد نجفی ۱۸۰۰۳

۳۴۳ احمد نجفی ۲۴۰۳۷

۳۴۴ عشرت نریمانی ۱۲۰۱۲

۳۴۵ عبدالعزیز نساج ۱۶۰۱۱

۳۴۶ علیرضا نظری ۱۷۲۹۱

۳۴۷ غلامعلی نظری ۱۹۳۷۳

۳۴۸ احمد نظری‌پور ۱۹۳۷۳

۳۴۹ ایرج نعمت الهی ۲۴۰۱۰

۳۵۰ علی نعمت‌زاده ۲۴۰۱۹

۳۵۱ سلطانعلی نفر شلمزاری ۱۸۰۰۳

۳۵۲ حسین نورانی ۱۹۲۸۹

۳۵۳ سیدبیژن نوربخش ۲۸۱۵۹

۳۵۴ بی‌بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷

۳۵۵ عبدالمجید نیک روان ۱۷۲۴۸

۳۵۶ ابراهیم هادی ۱۳۳۲۲

۳۵۷ حسن همایونی ۳۹۰۰۹

۳۵۸ سبامک همتیان سورکی ۱۸۰۰۵

۳۵۹ نصرت الله واحدی ۲۴۰۳۷

۳۶۰ محمدرضا واعظی ۱۹۰۲۹

۳۶۱ محمدرضا واعظیان آشپزخانه ابوالجدایل

۳۶۲ علی حسین ولی‌پور ۱۸۰۰۳

۳۶۳ قربان یعقوبیان ۳۰۲۷۸

۳۶۴ سید ابوالقاسم یغطین ۲۴۰۱۹

۳۶۵ رحمت اله یوسفی ۳۰۲۷۸

۳۶۶ مجید یوسفیان ۱۷۷۷۵

کد خبر : ۳۰۷۷۲۹