کد خبر: 284542 A

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد :

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همسان سازی خدمات حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی لایحه حمایتی واحد برای این خدمات تدوین می شود.

به گزارش ایلنا،علی  ربیعی در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی  با بیان اینکه  باید با مطالعه همسان سازی خدمات در جامعه، هدف هر دو دستگاه حمایتی  یعنی بهزیستی و کمیته امداد را  مد نظر قرار دهیم،  گفت:  بر‌این‌اساس باید از شاخص های شناسایی  تا سایر اقدامات  و خدمات را یکسان کنیم  و آن را به عنوان یک دستور العمل مبنای کار قرار دهیم.

 

وی با تاکید بر اینکه اساس سازمان های حمایتی توانمند سازی و کمک به افراد تحت پوشش برای خروج از این سازمان هاست، افزود: چرخه توانمند سازی دو حرکت اصلی دارد که یکی از آنها اشتغال و دیگری مسکن است.

وی در ادامه به مشکل مسکن مددجویان اشاره و خاطر نشان کرد: با برطرف شدن  مشکل اشتغال،  نیازهای مالی خانواده کمتر می شود و افراد برای خروج از سازمان های حمایتی آماده تر می شوند.

بهزیستی دولت کار و رفاه اجتماعی کمیته امداد امام خمینی لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر