کد خبر: 284398 A

یک مسوول قوه قضاییه مطرح کرد:

قائم مقام اداره کل پیشگیری های وضعی،امنیتی، انتظامی قوه قضاییه گفت: باید با یک همت همگانی ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در کشور نهادینه و اجرایی شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، علیرضا ساروی در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم در بندرعباس اظهار داشت: تولید ادبیات پیشگیری، ایجاد و اعتقاد و باور به پیشگیری و ترویج آن در جامعه سیاسی،امنیتی،انتظامی و قضایی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در موضوع پیشگیری است.

وی افزود: باید در سایه همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و مسئولان ذیربط در امر پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی گام برداشت.

ساروی با اشاره به نقش دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی ایجاد نظم و امنیت در جامعه گفت:در سایه امنیت ،مردم و جامعه احساس آسایش می کنند و زمینه و بستر رشد و شکوفایی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فراهم می آید.

ساروی از جلوگیری و پیشگیری از شکل گیری و انگیزه ارتکاب جرم به عنوان گام نخست در فرایند پیشگیری نام برد و گفت:برهم زدن موقعیت جرم و سلب ابزار ارتکاب جرم از بزهکار مصمم به ارتکاب جرم،گام دوم به حساب می اید.

وی گام سوم را اجرای عدالت کیفری و انجام اقدامات تامینی و تربیتی برای جلوگیری از ارتکاب دوباره جرم توسط یک بزهکار عنوان کرد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به چالشهای فراروی کشور، تصریح کرد: بحران کم آبی و خشکسالی، موضوع حاشینه نشینی و رشد جمعیت تحصیل کرده بیکار در کشور در واقع زنگ خطری جدی برای جامعه تلقی می شود زیرا این چالشها تاثیر خاصی در افزایش جرائم کشور دارند.

قائم مقام اداره پیشگیری های وضعی،امنیتی،انتظامی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هنوز در بحث پیشگیری از جرائم با روشهای سنتی عمل می کنیم و دولت الکترنیک را در این بخش محقق نکرده ایم.

پیشگیری از وقوع جرم جامعه خشکسالی رشد قوه قضاییه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر