کد خبر: 282373 A

مدیرکل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: موضوع مجامع استانی سال ۱۳۹۴ «بررسی زمینه های نوین جرم فرار از خدمت» است.

به گزارش ایلنا؛ احمد غلامی مدیرکل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد دستور کار پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری گفت: موضوع مجامع استانی سال ۱۳۹۴ «بررسی زمینه های نوین جرم فرار از خدمت» است. که برای بررسی این موضوع، چهار محور اصلی زیر تعیین شده است:

-کشف و بررسی علل و عوامل نوین زمینه ساز جرم فرار از خدمت

-دلایل اجرا نشدن یا نتیجه بخش نبودن راه کارهای احصاء شده درخصوص جرم فرار از خدمت

- بررسی نقش و تأثیر فرآیندها و رویه های اداری، تقنینی و قضایی بر نرخ جرم فرار از خدمت

- کشف، بررسی و تحلیل سلسله روابط حاکم بر علل و عوامل زمینه ساز جرم فرار از خدمت و میزان تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر.

وی در مورد اینکه علت و نحوه انتخاب این موضوع چه بوده است گفت: بر اساس یافته ها و تحلیل های انجام گرفته بر روی جرایم شایع نیروهای مسلح و اخذ پیشنهادها از سازمان های قضایی و یگان های نظامی و انتظامی سراسر کشور، امسال با رویکردی متفاوت و صرفاً بر اساس محورهای فوق الذکر، بررسی جرم فرار از خدمت در دستور کار قرار گرفته است.نکته اساسی تر این است که این موضوع تاکنون چند مرتبه به انحاء مختلف در دستور کار مجامع استانی قرار داشته است اما نکته مورد تأکید ما این است که اگر مسئولین استان ها بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و محورهای پیش گفته عمل نمایند به فضل خدا شاهد نتایج مطلوبی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در کشور خواهیم بود.

مدیرکل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: توجه به دستورالعمل های ابلاغی و تمرکز بر روی محورهای تعیین شده، ضمن اینکه از انجام کارهای تکراری در این زمینه جلوگیری می نماید ما را به سوی تحصیل اهداف عالی تر و هم افزایی در امر پیشگیری نیز رهنمون می سازد که در نهایت منجر به ارتقاء سطح کار تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در استان ها خواهد شد.

وی در مورد اینکه سازمان چه اهدافی را در زمینه فرار از خدمت با برگزاری این مجامع دنبال می کند گفت: با عنایت به تأثیرات منفی این معضل در نیروهای مسلح و همچنین با توجه به بدست آمدن بخش عمده ای از علل و عوامل ارتکاب این جرم و راهکارهای مقابله با آن در سال های گذشته، هدف سازمان تمرکز بر مقوله جرم فرار از خدمت با نگاهی جدید است که این امر با پرداختن به محورهای فوق الذکر در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی قابل دستیابی می باشد.

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح عفو و پیشگیری از وقوع جرم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر