کد خبر: 282267 A

با حکم فرهادی؛

ایلنا: با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرستان ۲ دانشگاه صنعتی ارومیه و نیشابور منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی جعفر عبدالهی شریف را به سمت سرپرست دانشگاه  صنعتی ارومیه منصوب کرد.

در حکم فرهادی خطاب به عبدالهی آمده است : امید است با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه صنعتی ارومیه را برپایه قوانین، سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی ، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق راهبردهای تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر قادر رضازاده سرپرست  سابق دانشگاه صنعتی ارومیه در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد. 

جعفر عبدالهی شریف دارای درجه دکترای مهندسی معدن و عضو هیئت علمی با مرتبه دانشیاری در دانشگاه ارومیه است و از سوابق اجرایی وی می توان به معاون اداری مالی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه و معاون آموزَشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه اشاره کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین طی حکمی عبدالرحیم قنوات را به سمت سرپرست دانشگاه  نیشابور منصوب کرد.

در حکم فرهادی خطاب به قنوات آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه نیشابور را برپایه قوانین،سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی ، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق راهبردهای تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید .

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر محمود سخائی رئیس سابق دانشگاه  نیشابور  در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد. 

 عبدالرحیم قنوات دارای درجه دکترای تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است و از سوابق اجرایی وی می توان به مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد.

سرپرست دانشگاه ارومیه سرپرست دانشگاه نیشابور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر