کد خبر: 272450 A

فانی:

وزیرآموزش و پرورش با اشاره به اینکه درپایان سال تحصیلی ۹۴-۹۳ حدود ۳۸ هزار معلم بازنشسته می‌شوند گفت:اولین گروه دانشجومعلمان درسال ۹۵ واردسیستم آموزشی می‌شوند

به گزارش ایلنا، علی اصغرفانی در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که با همراهی اعضای شورای معاونان وزیر ومدیران کل آموزش وپرورش استان‌ها برگزار شد، اظهارکرد: رویکرد اصلی آموزش وپرورش در دولت یازدهم ارتقای کیفیت واجرای سندتحول بنیادین است که درآخرین جلسه شورای معاونین نقشه راه اجرای این سندبه تصویب رسید که می‌تواند مبنای تدوین برنامه ششم توسعه قراربگیرد.

وی آموزش وپرورش را بایک میلیون فرهنگی وبیش از۱۳ میلیون دانش آموزبزرگ‌ترین دستگاه اجرایی کشورعنوان کرد وافزود: آموزش وپرورش برای تحقق راهبرد ارتقای کیفیت پنج سیاست «ساماندهی نیروی انسانی» «توسعه مشارکت‌ها» «تمرکززدایی» «عملیاتی کردن بودجه» و «ارتقای مدیریت آموزشگاهی» رادرشروع به کار این دولت اتخاذکرده که با توفیقاتی همراه بوده است.

فانی با اشاره به بازنشسته شدن ۲۵ هزارمعلم درسال ۹۳ خاطرنشان کرد: درهمین سال آموزش وپرورش با افزایش پوشش تحصیلی قریب به دویست هزار دانش آموز مواجه شدکه اگرساماندهی نیروی انسانی به خوبی اجرا نشده بود کمبود ۴۰ هزارکلاس درس درابتدای سال فاجعه‌ای برای نظام وآموزش وپرورش ایجادمی کرد که کمترموردتوجه منتقدین به آموزش وپرورش قرارگرفت.

 وی بابیان اینکه بیش ازیک میلیون ودویست هزاردانش آموز درمدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند تصریح کرد: دربحث توسعه مشارکت‌ها درسال تحصیلی جاری قریب به ۴۰ هزار دانش آموز را درمدارس دولتی ازطریق اجرای بسته حمایتی ازمدارس غیردولتی و با کمک موسسین مجرب و با هزینه‌ای معادل یک سوم هزینه درمدارس دولتی سازماندهی کردیم که باعث حل بخشی ازمشکلات آموزش وپرورش وافزایش بهره وری درمنابع شد.

فانی بااشاره به اینکه درسال تحصیلی جاری وبا مجوزمجلس شورای اسلامی عملیاتی کردن بودجه رادر۶۰۰ مدرسه آغازکردیم خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم درسال تحصیلی ۹۵-۹۴ با بررسی نقاط قوت وضعف آن تعدادبیشتری ازمدارس رابا این طرح اداره کنیم.

 وزیرآموزش وپرورش درخصوص سیاست ارتقای مدیریت آموزشگاهی اظهارکرد: اعتقاد داریم که با استفاده ازمدیران توانمند بهترمی توانیم درراستای کیفیت بخشی، مدارس را اداره کنیم وبه همین دلیل اجرای طرح برنامه تعالی مدیریت در۵۷۰۰ مدرسه رادرسال تحصیلی جاری کلید زده‌ایم.

وی با بیان اینکه اولین گروه دانشجومعلمان درسال ۹۵ واردسیستم آموزشی می‌شوند تصریح کرد: درپایان سال تحصیلی ۹۴-۹۳ حدود ۳۸ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که باید باساماندهی و کنترل جذب نیرومشکلات آموزش وپرورش را به خوبی مدیریت کنیم.

بهره وری پوشش رئیس مجلس شورای اسلامی معلم سال تحصیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر