کد خبر: 260851 A

مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه چهارشنبه سوری جشن ملی است و نه جنگ شهری گفت: در چند روز باقیمانده تا شب چهارشنبه برای یک اصلاح اجتماعی و مدنی همت می‌کنیم.

 به گزارش ایلنا، محمد درویش با اشاره با بیان اینکه می دانیم که جنبش ها و پویشهای اصلاحی و اجتماعی نیازمند سالها کارزار و پیگیری است؛ افزود:  اما این را هم میدانیم که هر راهی با نخستین گام آغاز می شود.

وی از راه اندازی نخستین گام پویش اجتماعی "چهارشنبه سوری جشن ملی است و نه جنگ شهری خبر داد و گفت: در چند روز باقیمانده تا شب چهارشنبه برای یک اصلاح اجتماعی و مدنی همت می کنیم.

درویش با تاکید بر اینکه چهارشنبه سوری را از "جنگ شهری" به همان "جشن ملی" احیا و اصلاح کنیم گفت: ترقه و نارنجک را با قاشقزنی ایرانی جایگزین کنیم.

وی با بیان اینکه با برافروختن آتش در طشت و استانبولی، از تخریب آسفالت خیابان با نفت و آتش جلوگیری کنیم ، گفت: به جای مزاحمت و وحشت، لبخند و مهربانی و آجیل پخش کنیم.

مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد : برای پویش اجتماعی "جشن ملی به جای جنگ شهری" چه راههای دیگری به ذهن شما میرسد؟

وی تصریح کرد: لطفا بنویسید و برای من، برای ما، برای همه ایرانیان و همه فرداهای بهتر ارسال کنید.

جنگ چهارشنبه سوری ذهن سازمان حفاظت محیط زیست نفت ملی اجتماعی جشن شهری چهارشنبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر