خبرگزاری کار ایران

| 12:56   
کد خبر : ۱۳۹۴۰۰۳

نامه «عین‌اللهی» به ۳ وزیر کابینه درباره اجرای «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»

در پی ابلاغ سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی از سوی رییس جمهور به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پیگیری و اجرا، وزیر بهداشت به عنوان دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در نامه‌ای به وزرای کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مربوطه و همچنین تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان‌ها را خواستار شد.

نامه «عین‌اللهی» به ۳ وزیر کابینه درباره اجرای «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام وزارت بهداشت، در متن نامه‌ بهرام عین اللهی به احمد وحیدی _ وزیر کشور آمده است:« به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره ۵۸۲۱۴ مورخ ۵/۴/۱۴۰۲ از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره ۸۲۰۲۳ مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۲ معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.

به منظور استقرار سند مذکور در کلیه استان‌ها و شهرستان‌های کشور و با توجه به بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مقتضی است دستور فرمایید، ضمن پیگیری احیای کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان ها به ریاست استاندار محترم، برش استانی برنامه های امنیت غذا و تغذیه  در راستای سیاست های ابلاغی و در قالب برنامه های عملیاتی سالانه تدوین و از محل بودجه های استانی و ملی اجرا شود.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره ۸۱۲۹۶ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۲ و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، جمع بندی گزارش برنامه‌ها و اقدامات استان‌های کشور، در بازه‌های زمانی شش ماهه، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما قدردانی می‌نمایم. امید است در پرتو عنایت باری تعالی و تلاش‌های ارزنده جهادگران این عرصه، شاهد ارتقا سلامت همه جانبه جامعه ایران اسلامی باشیم.»

همچنین در متن نامه بهرام عین‌اللهی _ وزیر بهداشت به صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور آمده است:« به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره ۵۸۲۱۴ مورخ ۵/۴/۱۴۰۲ از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره ۸۲۰۲۳ مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۲ معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند ۳ نامه شماره ۱۴۸۳۹ مورخ ۴/۲/۱۴۰۲، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش‌بینی شده است.

با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و حمایت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و نیز تأکید رییس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه دسترسی اقتصادی به سبد غذایی مطلوب و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رییس کمیسیون تخصصی اقتصادی نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره ۸۱۲۹۶ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۲ و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه‌های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه‌های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف‌های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. در خصوص برنامه‌های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند ۶ آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارایه خواهد بود.»

در نامه عین‌اللهی - وزیر بهداشت به نیکبخت - وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز آمده است:« به استحضار می‌رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره ۵۸۲۱۴ مورخ ۵/۴/۱۴۰۲ از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره ۸۲۰۲۳ مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۲ معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند ۳ نامه شماره ۱۴۸۳۹ مورخ ۴/۲/۱۴۰۲، تشکیل کمیسیون های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.

با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه تهیه و تولید مواد غذایی سالم و نیز تأکید رییس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه فراهمی و در دسترس بودن مواد غذایی و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رییس کمیسیون تخصصی تأمین پایدار غذا نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره ۸۱۲۹۶ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۲ و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه‌های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه‌های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف‌های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. در خصوص برنامه‌های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند ۶ آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارایه خواهد بود.»

بهرام عین‌اللهی در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نوشت:« به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره ۵۸۲۱۴ مورخ ۵/۴/۱۴۰۲ از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره ۸۲۰۲۳ مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۲ معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند ۳ نامه شماره ۱۴۸۳۹ مورخ ۴/۲/۱۴۰۲، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.

با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه سیاست گذاری علمی، فرهنگی، آموزش و پژوهش و نیز تأکید رییس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه ترویج فرهنگ و الگوی غذایی سالم بر اساس الگوی ایرانی، اسلامی و تحقیق و پژوهش دانش بنیان و در راستای اجرای شیوه‌نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رییس کمیسیون تخصصی علمی، فرهنگی نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام‌الاختیار از دستگاه‌های ذی‌نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره ۸۱۲۹۶ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۲ و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه‌های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه‌های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف‌های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. در خصوص برنامه‌های مشترک بین چند دستگاه نیز پیشنهاد بودجه، مطابق بند ۶ آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارایه خواهد بود.»

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      پیشنهاد امروز