کد خبر: 1341821 A

برگزاری نشست علمی «فرودستان و تغییرات اجتماعی» در دانشگاه تربیت مدرس

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس آخرین یافته‌های پژوهش‌های دانشجویی در حوزه فقر را ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ با حضور ۱۰۰ نفر از دانشجویان در دانشکده علوم انسانی مورد ارزیابی قرار داد.

برگزاری نشست علمی «فرودستان و تغییرات اجتماعی» در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست «سعید نیکزاد»، یافته‌های پژوهش خود را با عنوان «کار بیگانه‌شده و پدیداری آنتاگونیسم» تشریح کرد و در ادامه «مریم ایثاری»، به تبیین یافته‌های پژوهش خود با عنوان «اقتصاد سیاسی حکمرانی و تولید زیست غیررسمی شهری با تاکید بر زباله‌گردی و دستفروشی در تهران» پرداخت. 

در ادامه این نشست «محمد مالجو»، یافته‌های پروژه پژوهشی چند سال اخیر خود با عنوان «افول فاعلیت مستمندان: کالبدشناسی یک تجربه تاریخی» را برای حاضران ارائه کرد. 

در بخش دوم این برنامه برخی دیگر از دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی دانشگاه به ارائه مطالب خود پرداختند و در پایان نیز «عباس کاظمی»، دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در باب «پیوندهای اجتماعی و فرودستان شهری» ترکیبی از نظریات مربوط به این حوزه و یافته‌های تجربی خود را با شرکت‌کنندگان در میان گذاشت.

 

انتهای پیام/
#دانشگاه_تربیت_مدرس #فقر #جامعه_شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر