کد خبر: 1314425 A

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

کرونا جهانی‌ترین فاجعه زیست‌محیطی و بیولوژیک بود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیست و دومین کنگره گوارش و کبد گفت: پاندمی کرونا جهانی‌ترین فاجعه زیست محیطی، بیولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود.

کرونا جهانی‌ترین فاجعه زیست‌محیطی و بیولوژیک بود

به گزارش ایلنا، بیست و دومین کنگره گوارش و کبد با حضور علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه در مرکز همایش های رازی برگزار شد.

زالی در افتتاحیه این کنگره با اشاره به چالشها و آخرین یافته‌های مربوط به کووید ۱۹ گفت: کرونا آسیب بزرگ قرن و یک ابربحران بیولوژیک بود که شاید تا پیش از آن دنیا چنین چهره خشنی بیولوژیکی را تجربه نکرده بود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، پاندمی کرونا را جهانی ترین فاجعه زیست‌محیطی، بیولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد وبه درس آموخته‌های فراوان کرونا اشاره کرد.

وی افزود: کرونا حاصل خروش خشمگینانه طبیعت در رابطه با مداخلات مصنوعی بشر است موضوعی که از ابتدای هزاره سوم با شدت فراوان ادامه دارد و در واقع کرونا امتزاجی از خشم فروخفته طبیعت به خاطر مهندسی‌های مصنوعی مداخله جویانه بشر در طبیعت بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به رخدادهای زیست‌محیطی جهانی به برخی از تغییرات نوین زیست محیطی اقلیمی در جهان نظیر خشکسالی، بیابان زایی،  جنگل‌زدایی، تغییرات بیوشیمی اقیانوسی،  تغییرات سطح دریاها،  سیل و طوفان اشاره کرد.

به گفته زالی این تغییرات در سایه تغییرات ناهنجار اکوسیستمی و اکولوژیک بشری رخ می دهد ومی توان گفت که بیماری کرونا نیز برخاسته از بخشی از این تغییرات بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به پدید آمدن بیماری‌هایی نوپدیدی نظیر زیکا و ابولا گفت: الگوی بیماری‌های عفونی به شدت در حال تغییر است که نتیجه تغییرات اقلیمی است.

وی افزود: از ابتدای هزاره سوم تاکنون هفت بیماری نوپدید را در حوزه ویروسها تجربه کردیم که عجیب ترین تغییرات اپیدمیولوژیک در سالهای اخیر بوده است.

 زالی با اشاره به بیماری های نوپدید نظیر زیکا،  ابولا،  سارس، مرس و کووید ۱۹ خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۷۰ بیش از ۵۰۰ هزار انتقال بیماری بین گونه ای بین انسانها و حیوانات رخ دهد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به درس آموخته های کرونا  گفت: مداخلات ما در طبیعت می تواند الگوی بیماری‌ها را به شدت تغییر دهد. بحران‌ها و ابربحران‌های بیولوژیک نوپدید در انتظار انسانها خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر بشر امروز به سرعت به تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین، دست اندازی به طبیعت و مداخلات غیرمنطقی در طبیعت خاتمه ندهد پدیده‌هایی نظیر کووید ۱۹ قابل تکرار است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به سویش های جدید بیماری کووید ۱۹ ( XPBو VQ۱) به بیان توضیحاتی درخصوص میزان سرایت پذیری،  نحوه تشکیل این سوشها، مناطق شایع، واکسن گریزی، مقاومت ویروس، تاثیر تعطیلات کریسمس و دورهمی های اجتماعی جهانی در افزایش شیوع بیماری پرداخت.

 وی یادآور شد که با توجه به کاهش ایمنی حاصل از واکسن کرونا در کشور باید مراقب ابتلا به سویش های جدید بیماری باشیم.

زالی در ادامه به تبیین برخی از موضوعات و چالشهای موجود در ابتدای پاندمی کرونا پرداخت و بر تقویت رصد سیستم بهداشتی توجه به درس آموخته های حاصل از پاندمی کرونا، آسیب شناسی دوران پاندمی کرونا، تقویت سیستم رصد بیماری شبکه های بهداشت، تاکید کرد.

وی شکل گیری ستاد ملی مقابله با کرونا را باعث ایجاد همگرایی ملی و رفع چالشها برشمرد و خاطرنشان کرد کرونا نشان داد تاب آوری سیستم های حکمرانی می تواند با بیماریی نظیر کرونا به چالش کشیده شود. بنابراین باید یک بازشناسی و آسیب شناسی در رویکردهای مقدماتی به کرونا داشته باشیم تا برای بحرانهای آتی آماده باشیم .

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: باید نگاهی همه جانبه و چند وجهی به کرونا داشته باشیم و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم.

وی در ادامه به شیوع علایم گوارشی در کرونا و سندرم کووید مزمنو ایجاد سندرم های جدید گوارشی  در کنار کرونااشاره کرده و خواستار بررسی این موارد در این کنگره شد.

زالی اظهار امیدواری کرد که این کنگره نیز همچون کنگره های قبلی سرشار از آخرین یافته های نوین در عرصه های بیماری‌های گوارشی و کبد باشد. 

انتهای پیام/
علیرضا زالی کرونا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنگره گوارش و کبد کرونا در جهان
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر