کد خبر: 165102 A

رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

«جمع آوری این کارتن خواب ها وظیفه حوزه خدمات شهری است و سازمان بهزیستی فقط در نگهداری و ایجاد سرپناه برای آنها مداخله می کند. / بیش از پنج هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی ساماندهی و به مراکز نگهداری سپرده شدند.»

رییس سازمان بهزیستی کشور از جمع آوری و ساماندهی شش هزار بیمار روانی و کارتن خواب در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی کشور، «همایون هاشمی» با بیان اینکه جمع آوری کارتن خواب ها وظیفه حوزه خدمات شهری افزود: سال گذشته همچنین بیش از پنج هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی ساماندهی و به مراکز نگهداری سپرده شدند.

وی با بیان اینکه موضوع کارتن خوابی، آسیب اجتماعی است، گفت: جمع آوری این کارتن خواب ها وظیفه حوزه خدمات شهری است و سازمان بهزیستی فقط در نگهداری و ایجاد سرپناه برای آنها مداخله می کند.

هاشمی ادامه داد: سال گذشته برنامه های متنوعی برای آگاه سازی مردم در راستای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد اجرا شد و امسال نیز اجرای این برنامه ها را گسترده تر خواهیم کرد.

اعتیاد بهزیستی بیمار روانی کارتن خواب جمع بیمار خبر نگهداری آوری وظیفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر