کد خبر: 145278 A

نماینده مجلس در گفت وگو با ایلنا:

امسال در بودجه مبلغی برای حمایت از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته نشده است / موافق کار کودکان نیستیم و فرهنگ کار کودک در کشور ما وجود ندارد / بهزیستی و یا شهرداری می‌توانند با اختصاص یارانه به کودکان بی‌بضاعت از خروج آن‌ها از چرخه تحصیل جلوگیری کنند.

ایلنا: یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کار کودکان در کشور ما محدود و مقطعی است، گفت: پدیده‌ای به نام کودک کار به شکل رسمی و تایید شده در کشور ما وجود ندارد.

" فاطمه آلیا "، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه امسال در بودجه مبلغی برای حمایت از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته نشده است، گفت: ما موافق کار کودکان نیستیم و فرهنگ کار کودک در کشور ما وجود ندارد بنا بر این بودجه‌ای برای این مساله در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و شهرداری باید برای جلوگیری از گسترش این مسئله فعالیت کنند و فعالیت آن‌ها باید بر پایهٔ مهارت آموزی باشد تا افراد بتوانند ضمن تحصیل کار کنند. همچنین بهزیستی و یا شهرداری می‌توانند با اختصاص یارانه به کودکان بی‌بضاعت از خروج آن‌ها از چرخه تحصیل جلوگیری کنند.

آلیا در پاسخ به این سوال که «آیا بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند تاثیری بر کاهش کار کودکان داشته باشد؟» گفت: هر چند که رونق اقتصادی سبب ایجاد رفاه نسبی در خانواده‌ها می‌شود اما به دلیل آنکه بیشتر این کودکان بی‌سرپرست هستند رونق اقتصادی نقش کمی در این مسئله دارد.

وی در مورد اینکه چرا آمار رسمی در این زمینه گرفته نمی‌شود تا ابعاد و مختصات حقیقی پدیدهٔ کودک کار در کشور مشخص شود؛ گفت: پدیده‌ای به نام کودک کار به شکل رسمی و تایید شده در کشور ما وجود ندارد. به همین دلیل نیز آمارهای رسمی در این زمینه وجود ندارد. این پدیده در کشور ما بسیار محدود و مقطعی است برای نمونه در برخی از روستا‌ها کودکان در تابستان که به مدرسه نمی‌روند به والدین خود درکشاورزی کمک می‌کنند که نمی‌توان از این مساله به عنوان کودک کار اسم برد.

این نماینده مجلس افزود: در کشور ما به دلیل وجود بنیان‌های قوی خانواده دغدغه گسترش این مسئله وجود ندارد و این معضل بیشتر برای کشورهایی است که خانواده در آن‌ها نقش خودرا از دست داده و یا خانواده تک والدی رواج دارد. اما به هر حال شهرداری‌ها در بحثمتکدیان و خیابان گردان می‌توانند رقم یا عددی در این زمینه داشته باشند. همین طور امکان دارد در میان برخی از این کودکان کسانی باشند که در تبادل موادمخدر نیز نقش داشته باشند بنابراین نیروی انتظامی نیز می‌تواند در مورد این مسئله آماری داشته باشد.

آموزش و پرورش بودجه بهزیستی خانواده شهرداری فاطمه آلیا کودکان نیروی انتظامی والدین یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر