کد خبر: 361952 A

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی گفت: شرکت‌های خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه شدند.

«جعفرصادق اسکندری» در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در ارومیه، با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در این آیین نامه اصطلاحاتی در معانی مختلف به کار می رود.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی اظهار داشت: در این آیین نامه قانون، بر مالیات‌های مستقیم اطلاق شده و علاوه بر آن، واحدهای تولیدی و معدنی همان واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن هستند.

وی افزود: واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات نیز واحدهای تولیدکننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزاری که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط هستند، گفته می شود.

اسکندری با اشاره به تعریف درآمد ابرازی بیان کرد: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی، درآمد ابرازی گفته می شود.

وی افزود: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می‌شود پروانه بهره برداری گفته شده اما سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی تصریح کرد: پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.

وی گفت: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت صادر می شود مجوز سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود.

اسکندری با اشاره به تعریف سرمایه‌گذاری اقتصادی افزود: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث آن، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌،خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط سرمایه‌گذاری اقتصادی نامیده می شود.

به گفته وی، سرمایه‌گذاری مجدد نیز همان سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد است.

اسکندری افزود: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی اظهار داشت: البته واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده هستند.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده بوده و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت 7 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

 اسکندری بیان کرد: علاوه بر آن تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و نیز درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده است.

وی گفت: واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان اضافه می شود.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی افزود: شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه هستند.

وی گفت: درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند.

اسکندری تصریح کرد: دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی 7 سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13 سال است.

 وی بیان کرد: کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا 6 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده اصلاحی قانون از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی افزود: البته در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

اسکندری گفت: واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی افزود: معاون اول رئیس‎جمهور (اسحاق جهانگیری) این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.

اظهارنامه مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر