کد خبر: 359375 A

مسئول طرح و برنامه شهرداری خوی

ایلنا: مسئول طرح و برنامه شهرداری خوی از مطالعه سومین طرح تفصیلی خوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوی، «حیدر موسی پور» با اشاره به ساختار طرح تفصیلی و نقش آن در توسعه شهری خوی اظهار کرد: طرح تفصیلی طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک از آنها، شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی در آن تعیین می‌شود.

وی افزود: همه امور مربوط به توسعه فیزیکی و کالبدی در سطح، ارتفاع و تراکنش جمعیت در سطح شهر و بهبود آن به وسیله طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین شده و تنها سند معتبر مورد عمل مدیریت شهری هستند.

موسی پور اضافه کرد: میزان سرانه های خدمات عمومی از قبیل آموزشی، فرهنگی، فضای سبز، بهداشتی- درمانی، مذهبی و ... در طرحهای تفصیلی پیش بینی می شود که متاسفانه در گذشته به دلیل تفکیک‌های غیرمجاز و ساخت‌وساز غیرقانونی، سرانه‌های مذکور از حد استاندارد پایین بوده به طور مثال می‌توان به سرانه فضای سبز اشاره کرد که نرم استاندارد کشوری آن15 متر مربع بوده و در خوی 8/4 است و یا فضای استاندارد ورزشی در مقیاس ناحیه 1 مترمربع بوده که در شهر خوی کمتر از یک متر مربع است.

وی ضمن اشاره به مطالعه طرح تفصیلی شهرخوی از سوی مشاور افزود: طرح تفصیلی  در دست مطالعه، سومین طرح تفصیلی شهر خوی بوده و قرارداد مطالعه و تهیه آن در سال 1394 با مشاور پژوهش و عمران منعقد شده است.

مسئول واحد طرح و برنامه شهرداری خاطرنشان کرد: اولین طرح تفصیلی  شهر خوی در سال 1359  به تصویب رسیده بود که تا سال 1376 اعتبار داشته و از سال 1376 تا امروز دومین طرح تفصیلی  مورد عمل فرار گرفته و با تصویب طرح جامع جدید در سال 1392 ، طرح تفصیلی  سوم تهیه می‌شود.

وی تاکید کرد: طرح تفصیلی در چند مرحله مورد مطالعه قرار می‌گیرد که مرحله اول آن شناخت وضع موجود بوده و به اتمام رسیده است، مرحله دوم تثبیت شبکه معابر و کاربری‌ها بوده که در نیمه اول سال 95 تهیه  می‌شود و در نهایت با تصویب در کمیسیون ماده 5 استان برای شهرداری قابلیت اجرایی خواهد داشت.

موسی پور اضافه کرد: طرح تفصیلی  موجود مصوب سال 1376 بوده که بخش اندکی از آن تحقق یافته چرا که بیشتر شبکه معابر و کاربری‌های عمومی اجرایی نشده است.

وی افزود: به دلیل تفکیک‌های غیر مجاز و فروش قولنامه‌ای بخش اعظمی از کاربری‌های خدماتی در گذشته از بین رفته و به دست خرده مالکان افتاده که در قالب آنها نیز ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخی از ویزگی‌های طرح تفصیلی جدید اضافه کرد: طرح تفصیلی جدید براساس کاربری‌های مورد نیاز شهر خوی  و برای مدت 10 سال تهیه می‌شود و در این طرح برای بیشتر حاشیه‌نشینان شهر تعیین تکلیف شده از جمله محلات جمشیدآباد، یدیلر، باغ ملا و جاده بولاماج به داخل محدوده قانونی شهر الحاق می‌شود.

وی گفت: روستای بدل آباد نیز در مطالعات طرح جامع مستعد الحاق به محدوده قانونی شهر تشخیص داده شده و در صورت طی فرایند قانونی لازم این روستا به محدوه شهر خوی الحاق شده است.

یکی از موضوع‌های مهم در مطالعه و تهیه طرح تفصیلی میزان تراکم ساختمانی در سطح و ارتفاع است که با لحاظ فضاهای خدماتی محل، معابر عمومی، سایه‌اندازی و اشرافیت تعداد طبقات ساختمانی تعیین می‌شود.

موسی پور در پایان گفت: در این مرحله از طرح تفصیلی  شهروندان، سازمان‌ها و ادارات دولتی و عمومی، فرهیختگان، دانش‌آموختگان و اعضای نظام مهندسی که دغدغه‌های توسعه شهر خوی را دارند می‌توانند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی به واحد طرح و برنامه و روابط عمومی شهرداری ارائه کند.

خوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر