کد خبر: 146391 A

فعال کارگری آذربایجان غربی:

یک مقام کارگری آذربایجان غربی معتقد است مسئولین نباید ازانتقاد دلسوزانه وعالمانه نمایندگان واقعی کارگران درحوزه روابط کار رنجیده خاطر شوند.

ایلنا: یک مقام کارگری در آذربایجان غربی معتقد است: مسئولین نباید ازانتقاد دلسوزانه نمایندگان واقعی کارگران درحوزه روابط کار رنجیده خاطر شوند

به گزارش " ایلنا "، " علی صحرانورد " درگفتگو با رسانه های گروهی درارومیه به نقش وجایگاه بی بدلیل نمایندگان قانونی کارگران اشاره کردوگفت: نقش نمایندگان جامعه کارگری، دراحیای مطالبات کارگران ستودنی است.

وی گفت: قطعا شجاعت درگفتار وفصاحت درکلام یکی از ویژه گیهای بازر نمایندگان واقعی کارگران است.

وی با بیان این نکته که نباید شهامت، جسارت وشفافیت را از نمایندگان واقعی کارگران سلب کرد، گفت: کارگران به کسانی اعتماد می کنند که توان بیان حقایق ومشکلات آنان راداشته باشند.

این مقام کارگری انگ زنی برخی ازمسئولین به نمایندگان کارگران درپیگیری مطالبات صنفی را ظلم مضاعف به جامعه کارگری عنوان کردوگفت: نباید بابرخوردهای این چنینی، نهادهای کارگری را از پیگیری مطالبات واقعی جامعه کارگری بازداشت.

فعال کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر