کد خبر: 138421 A

یک فعال کارگری آذربایجان غربی:

نرخ دستمزدسال آتی کارگران کشوربایستی براساس واقعیات تعیین شود، دستمزد کنونی کارگران تنها پاسخگوی هزینه های ۱۰روزآنان است.

ایلنا: یک مقام کارگری گفت: حداقل دستمزدکارگران در سال آینده باید براساس واقعیات تعیین شود، دستمزد کنونی کارگران فقط پاسخگوی ۱۰ روز آنان است.

به گزارش " ایلنا "، از ارومیه " فرامرز شرفی " رییس سابق کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی گفت: ترمیم شکاف دستمزدی برای کارگران ضروری است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته افزایش دستمزدها براساس تورم واقعی نبوده واین شکاف سال به سال عمیق تر شده است.

" شرفی " با بیان این مطلب که کارگران برای تامین هزینه های جاری زندگی خود درمضیقه هستند، گفت: با وجود سه جانبه گرایی در بحثتعیین دستمزد کارگران، دولت تصمیم می گیرد که چگونه دستمزدرا افزایش دهد.

رئیس سابق کانون شوراهای اسلامی کارآذربایجان غربی تاکید کرد: حداقل دستمزد همانگونه که همگان اذعان دارندزمانی می تواند تکافوی زندگی اعضاءیک خانواده رابدهد که منطبق باخط فقرباشد.

. وی درادامه تصریح کرد: هرقدر فاصله حداقل دستمزد باخط فقر به سمت پایین باشد، به همان میزان عدالت اجتماعی درمعرض خطر قرار خواهدگرفت؛ هم اکنون که خط فقر معادل ۸۷۰ هزارتومان برای یک خانواده ۵نفری شهری برآورده شده است میزان حداقل دستمزد نباید ازاین مبلغ کمتر باشد.

کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر