کد خبر: 248551 A

عضو شورای اسلامی شهر تبریز:

شورای اسلامی شهر تبریز از یکشنبه هفته آینده بودجه سال ۹۴ شهرداری تبریز را به صورت غیر علنی بررسی می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: عدم افزایش تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ شهر تبریز اقدامی معقول بود که از طرف شورای اسلامی شهر تبریز انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا اصغر عابدزاه که صبح امروز بعد از تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ شهر تبریز سخن می گفت افزود: با بررسی های انجام گرفته در طول یک ماه و برگزاری جلسات فشرده شورای اسلامی شهر تبریز بررسی و تصویب عوارض محلی سال ۹۴ امروز صبح به پایان رسید که خوشبختانه تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ تبریز افزایش خاصی نداشته است.

عابدزاده افزود: رویکرد اصلی تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ تشویق شهروندان تبریزی به ساخت و ساز قانونی است و همچون سالهای گذشته سیاستهای تشویقی در محدوده بافتهای فرسوده و مناطق حاشیه نشین و نیز حریم شهر از جمله روستاهای الحاقی به قوت خود باقی خواهد ماند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز توجه به بافت فرسوده، حاشیه نشین و کم برخوردار را از اولویتهای شورای شهر تبریز دانست و گفت: در این راستا سیاستهای تشویقی برای بافت فرسوده، حاشیه نشین و نیز حریم شهر از جمله چند روستای الحاقی همانند سالهای قبل به قوت خود باقی خواهد ماند.

عابدزاده در پایان با اشاره به اینکه بررسی تعرفه عوارض محلی سال آینده تبریز در مهلت قانونی خود پایان یافت از آغاز بررسی بودجه سال ۹۴ شهرداری تبریز از یکشنبه هفته آینده و به صورت غیر علنی خبر داد.

بودجه ساخت و ساز شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری سال افزایش تبریز عوارض تعرفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر