کد خبر: 248521 A

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز:

منابع مالی تنها بخشی از ضرورت‌های اجرایی پروژه است و بخش مهم دیگر، جابجایی تاسیسات زیربنایی است که با تعامل شهرداری با دستگاههای مختلف اجرایی، به خوبی پیش رفته است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با اجرای پرشتاب هفت تقاطع غیرهمسطح و همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی مرتبط زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی در برنامه سال آتی، در سال‌های آتی، شاهد تحول چشمگیر در ترافیک شهر تبریز خواهیم بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تبریز سعید محدث، با اشاره به تاثیر پروژه‌های مربوط به تقاطع‌های غیرهمسطح، اظهار داشت: اجرای موفق و پرشتاب پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح سال ۹۳، نشان داد که در صورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی با مدیریت شهری، پروژه‌های عمرانی می‌تواند در کمترین مدت، تکمیل و افتتاح شوند.

وی تصریح کرد: منابع مالی تنها بخشی از ضرورت‌های اجرایی پروژه است و بخش مهم دیگر، جابجایی تاسیسات زیربنایی است که با تعامل شهرداری با دستگاههای مختلف اجرایی، به خوبی پیش رفته است.

محدثاضافه کرد: خوشبختانه همت ویژه شورای اسلامی شهر و تمهیدات خاص شهردار، موجب شده که پروژه‌های عمرانی، در عین برخورداری از شتاب عمرانی و شاخص‌های فنی، از نظر جنبه‌های طراحی و زیبایی نیز، روند متفاوتی داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان این که در برنامه سال ۹۴، شهرداری تبریز با طراحی رینگ‌ها و تقاطع‌های مختلف، در صدد رفع گره‌های ترافیکی شهر بر آمده است، خاطرنشان کرد: مجموعه اقداماتی که در خصوص پروژه‌های عمرانی در برنامه سال جاری اجرا شده، در کنار برنامه سال آتی، نقش چشمگیری در کاهش مشکل ترافیک شهر تبریز خواهد داشت.

ترافیک حمل و نقل عمومی روابط عمومی و امور بین الملل زیبایی شاخص شورای اسلامی شهر شهرداری عضو شورای اسلامی شهر منابع مالی هیئت رئیسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر