کد خبر: 236275 A

در این کتاب بخشهای مختلف تعاریف، اهمیت، توصیف و ویژگیهای بازیهای سنتی، بومی و محلی ایران و آذربایجان گنجانده شده است.

کتاب بازیهای سنتی، بومی و محلی ایران و آذربایجان در تبریز چاپ شد.

به گزارش ایلنا در این کتاب بخشهای مختلف تعاریف، اهمیت، توصیف و ویژگیهای بازیهای سنتی، بومی و محلی ایران و آذربایجان گنجانده شده است.

در مقدمه علی شکارلو و رسول آذر مولفین این کتاب آمده است: این کتاب با مساعدت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران قلم تدوین شده در خصوص بازی های بومی و محلی و متدهای محلی و سنتی که از نیاکان ما به جا مانده میباشد و ویژگی ها و انواع بازی، خاستگاه آنها و سایر ویژگی های بازهیا به دذنیال آشناسازی چاپ شده است.

در بخش دیگری از این کتاب آمده است: پرداختن و توجه به متدهای سنتی و بازهیای بومی و محلی به دلیل رسوخ در فرهنگ و باور مردم میتواند پیامدهای مهمی از جمله احیای آداب گذشتگان و تداعی رفتارهای نیاکان، غرور ملی و قومی را متبلور سازد و از طرفی فرصت حضور در میادین مختلف بین المللی از وجوه مشترک بازیهای رایج در کشورهای مختلف را فراهم سازد.

ایران بازی مختلف سنتی تبریز آذربایجان محلی چاپ بومی بازیهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر