کد خبر: 235845 A

سکینه سجودی، دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز در این رساله به بررسی اثر ایجاد بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه های حرارتی پرداخته که یکی از نوآوری های مهم وی در این رساله، استفاده از یک روش شبه پارامتریک جدید جهت محاسبه کارایی فنی بوده است.

رساله سکینه سجودی، دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، در دومین جشنواره ملی آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری به عنوان رساله برگزیده انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از لوح سپاس سکینه سجودی، کارمند دانشگاه تبریز که به امضای رویا طباطبایی یزدی، رییس سازمان ملی بهره وری ایران رسیده، تصریح شده است: انسان بهترین آفرینده خداست و به لطف یزدان، تفکر و میل به بالندگی و نوآوری در ضمیر وی نهادینه شده است. رشد، بالندگی و تعالی بشر در خودباوری است و چه ستودنی خواهد بود خودباوری که در خداباوری تجلی یابد. بر اساس رای داوران این جشنواره آثار وی تحت عنوان " بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارآیی فنی عرضه کنندگان برق در ایران " حائز رتبه برتر شناخته شده است.

همین گزارش حاکی است؛ سجودی در این رساله به بررسی اثر ایجاد بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه های حرارتی پرداخته که یکی از نوآوری های مهم وی در این رساله، استفاده از یک روش شبه پارامتریک جدید جهت محاسبه کارایی فنی بوده است.

یادآور می شود: دومین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری برای حمایت از حرکت بهره وری در کشور و به منظور شناسایی و تقدیر از آثار پژوهشی در حوزه بهره وری، ۲۶ آذرماه سال جاری از سوی سازمان ملی بهره وری ایران در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

ایران برق بهره وری رشد دانش دانشگاه برتر تبریز دکتری رساله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر