کد خبر: 235843 A

در تمامی شهرستانها خسارت سرمازدگی وجود داشته که در این بین شهرستان های اهر، مراغه، عجب شیر و مرند بیشترین خسارت را داشته و بیشترین خسارت در باغات گردو و سیب، زردآلو و انگور بوده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان شرقی گفت: تا پایان ۸ ماهه سال جاری بالغ بر ۶۰۴ میلیارد ریال غرامت در زیر بخش زراعت و باغات پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا داود برنج فروش آذرامروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیشترین غرامت پرداختی به ترتیب دربخش‌ باغبانی ۵۲۴ میلیارد ریال و زراعت ۸۰ میلیارد ریال بوده است.

وی در مورد تعداد و سطح خسارت دیده گفت: در زیربخش زراعت سطح خسارت دیده ۹۲ هزار و ۱۷۸هکتار به تعداد ۱۲ هزار و ۷۷۴ نفر بهره بردار و در زیربخش باغات سطح خسارت دیده ۲۲ هزارو ۷۶۸هکتار با تعداد ۵۱ هزار و ۷۶۸ نفر می باشد.

برنج فروش با اشاره به پراکندگی جغرافیایی مناطق خسارت دیده گفت: در تمامی شهرستانها خسارت سرمازدگی وجود داشته که در این بین شهرستانهای اهر، مراغه، عجب شیر و مرند بیشترین خسارت را داشته و بیشترین خسارت در باغات گردو و سیب، زردآلو و انگور بوده است.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی برنج شیر کشاورزی میلیارد بیشترین ریال غرامت خسارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر