کد خبر: 223656 A

استاد دانشگاه تهران:

رویکردهای شهرسازی، نیازمند قرائت جدیدی از مفهوم «شهر» است.

استاد نمونه دانشگاه تهران گفت: دوران عام بودن شهرها به سر آمده و امروز، لازم است که شهر را با قرائت جدیدی بازخوانی و بازتالیف کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا سیدمحسن حبیبی، در آیین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با بیان این که شهرها، نه بر مبنای تشابهات بلکه بر اساس تفاوت ها تعریف می شوند، تصریح کرد: در واقع، این تفاوت هاست که شخصیت و هویت یک شهر را می سازد.

وی اضافه کرد: تنها با درک این واقعیت است که می توانیم متن و حاشیه شهر را سامان دهیم.

این استاد رشته شهرسازی گفت: شهری که از مرحله متروپل به مرحله متاپول وارد می شود، بر هسته های انسانی و استقرارهای کوچک تاکید دارد.

حبیبی با اشاره به اینکه در شهرهای نخستین با یک هویت و هماهنگی شهری مواجه بودیم که امروز وجود آن بارز نیست، امروز با یک همسانی، یکسانی و در نهایت یک نوع بی تفاوتی در شهرها مواجه هستیم. بدون درک این واقعیت و پیامدهای سوء آن قادر به ساماندهی متن و حاشیه شهر نخواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران متذکر شد: شهر تبریز هم اکنون در آستانه ورود به مرحله جدیدی است؛ با این حال هویت های چندگانه و موضوع چندفرهنگی در این شهر محسوس است.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم دستگاه مدیریتی تبریز، با یک نگاه فرامتنی به این شهر، مفاهیم لازم برای توسعه شهر را از زمینه آن دریافت کرده و به کار گیرد.

دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه شهر جدیدی استاد آمده دوران شهرها شهرسازی عام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر