کد خبر: 223631 A

معاون معماری و شهرسازی شهردار تبریز:

امروزه، شاهد روندی هستیم که طی آن، مشکلات، با سرعتی بیشتر از تحلیل ها و بررسی های مدیران پیش می رود.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تبریز، چالش های مختلف شهر را ریشه در کمرنگ شدن مشارکت های شهروندی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد عزتی در مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی، گفت: امروزه، شاهد روندی هستیم که طی آن، مشکلات، با سرعتی بیشتر از تحلیل ها و بررسی های مدیران پیش می رود.

وی افزود: اقداماتی که از ۴۰ سال در زمینه اجرای طرح های شهری در کشور صورت گرفت، متناسب با وضعیت آن دوره بوده و پاسخگوی سرعت امروزه رشد شهرها و مشکلات پیرامون آن نیست.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تبریز اضافه کرد: متاسفانه همزمان با تمهیدات اتخاذشده، ارزش های حاکم در اداره کرد شهرها، دچار تغییرات مضاعف شده است؛ به طوری که اداره کرد شهرها، از سمت مردم محوری و مشارکت مردمی به سمت دولت محوری پیش رفت.

عزتی ادامه داد: به این ترتیب، امروزه، راه حل مشکلات، به دولتمردان و مدیران اداری ختم می شود؛ این در صورتی است که سیاست های دولتی نیز عملاً نتوانسته مطابق توقعات مردم در اداره کرد بهینه شهرها باشد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تبریز با بیان این که مشارکت مردمی در اداره کرد شهرها کم کم رنگ باخته است، گفت: در بررسی مشکلات شهرها، همواره تنها موضوعاتی از قبیل بافت های فرسوده، حاشیه نشینی و تراکم عنوان شده و به مسایل و تحلیل های ریشه ای کمتر پرداخته می شود.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، مدیران اجرایی به دور از مسایل علمی، با انبوهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجهند و حل آن ها را در روش های کوتاه مدت جستجو می کنند.

عزتی، برگزاری بزرگداشت روز جهانی شهرها را به همین منظور مورد توجه قرار داد و افزود: این نامگذاری جهانی، یادآوری نقش شهرسازی در توسعه شهر و ارایه طرح های بهینه شهری است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تبریز گفت: با همسان سازی رویکردهای اجرایی با ایده های علمی و همچنین حرکت به طرف جذب مشارکت های شهروندی در بخش های مختلف مدیریت شهر، می توان به راهکارهای موثر دست یافت.

اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی دولت رشد مشکلات معاون معماری شهردار شهرسازی امروزه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر