کد خبر: 210952 A

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز خبر داد:

حفظ پوشش گیاهی و فضای سبز کامل شهر در فصول مختلف و حتی مواقع کمبود آب هدف اصلی اجرای این پروژه است.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز از اجرای عملیات کاشت بیش از ۱۰۰ هزار درخت در نقاط مختلف تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدحسین حسن‌زاده با بیان اینکه حفظ و توسعه فضای سبز در طول سال از اهمیت بالایی برای این سازمان برخوردار است، گفت: حفظ پوشش گیاهی و فضای سبز کامل شهر در فصول مختلف و حتی مواقع کمبود آب هدف اصلی اجرای این پروژه است.

وی افزود: بیشترین حجم توسعه فضای سبز در طی اجرای این پروژه، علاوه بر مناطق مختلف و پارکهای محله ای، در پارک عباس میرزا، آرپا درسی و قسمت های باقی مانده ایل باغی، متمرکز خواهد بود.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، با اشاره به اینکه براساس پیش بینی صورت گرفته، کاشت درخت در پاییز امسال، حدود ۷ الی ۱۰ درصد افت ناشی از عملیات کاشت خواهد داشت، گفت:. بخش قابل توجهی از کاشت درخت در این عملیات برای فصل زمستان و بهار است.

پوشش زمستان شهرداری فضای سبز سازمان مدیر تبریز درخت پارکها کاشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر