کد خبر: 189675 A

برای رفع مشکلات بخش کشاورزی باید از بخش خصوصی بهره گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در زمینه واگذاری تصدیگری های دولتی عملکرد خوبی داشته و بعد از شهرداری رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدتقی پاکزاد در جلسه کمیته اجرایی ستاد راهبردی اصلاح نظام اداری که در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد با بیان اینکه در بحثواگذاری ها ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شده و آموزش‌های لازم داده شود و سپس واگذاری صورت پذیرد، اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های زیربخش دام، تولیدات گیاهی و بخش اعظم فعالیت های ترویجی و دامپزشکی در سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه برای تحقق واگذاری‌ها لازم است تا اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی تقویت شوند تا مجموعه پیشرفت نماید افزود: تقویت بخش خصوصی هدف است نه بزرگ کردن مجموعه دولت که در این میان دولت خواهد توانست به وظیفه اصلی خود که برنامه ریزی، هدایت و نظارت است بیشتر توجه کند.

پاکزاد با بیان اینکه برای حل مشکلات بخش کشاورزی باید از بخش خصوصی بهره گرفت، افزود: یکی از این مشکلات آموزش بهره برداران و بخش تحقیقات کشاورزی است که باید فضای تحقیقات کشاورزی را به گونه‌ای باز کنیم تا بخش خصوصی و دانشگاه‌ ها به کمک بخش دولتی بیایند و قسمتی از این فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه گروه تحول اداری در سازمان ها بایستی ایجاد تحول کند و فرآیندها را شناسایی کند، در آن صورت فعالیت های قابل واگذاری نمود خواهند یافت، ادامه داد: بایستی نسبت به توانمندسازی و ارائه آموزش های لازم به بخش خصوصی نیز توجه کرد تا هم ارباب رجوع سازمان مربوطه از بحثواگذاری آسیب نبیند و از طرفی بخش خصوصی توانایی اجرای اهداف را داشته و بتواند امورات محول شده را به نحو احسن انجام دهد.

آذربایجان شرقی بخش خصوصی بخش کشاورزی دولت شهرداری کشاورزی مشکلات دولتی دامپزشکی جهادکشاورزی‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر