کد خبر: 182396 A

معاونت خدمات شهرداری کلانشهر تبریز با همراهی سازمان زیباسازی و با مشارکت معاونت های خدمات شهری مناطق کار بهسازی و حذف زوائد بصری این خیابان ها را اجرا می کنند.

طرح ظربتی حذف زوائد بصری و بهسازی خیابان‌های امام خمینی، ۱۷ شهریورجدید و آزادی تبریز از پانزدهم تیرماه آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، معاونت خدمات شهرداری کلانشهر تبریز با همراهی سازمان زیباسازی و با مشارکت معاونت های خدمات شهری مناطق کار بهسازی و حذف زوائد بصری این خیابان ها را اجرا می کنند.

طرح ضربتی بهسازی و حذف زوائد بصری خیابان ۱۷ شهریور جدید حد فاصل تقاطع باغشمال تا تقاطع شریعتی با همکاری معاونت خدمات شهری، سازمان زیباسازی و با مشارکت معاونت خدمات شهری مناطق۳ و ۸ از پانزدهم تیرماه سال جاری به مدت ده روز ادامه اجرا خواهد شد.

همچنین طرح ضربتی بهسازی و حذف زوائد بصری خیابان آزادی(میدان جهاد تا آبرسان) با همکاری معاونت خدمات شهری، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز و با مشارکت معاونت خدمات شهری مناطق ۲،۳، ۴ و ۷ از پانزدهم تیرماه آغاز و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.

سومین طرح نیز طرح ضربتی بهسازی و حذف زوائد بصری خیابان امام(میدان قونقا تا چهارراه شهید بهشتی) است که با همکاری معاونت های خدمات شهری مناطق ۴ و ۸ و توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبریز از پانزدهم تیر آغاز خواهد شد.

امام خمینی شهرداری شهید بهشتی خیابان خدمات حذف معاونت بهسازی بصری زوائد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر