کد خبر: 179477 A

همت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز؛

جشنواره تخم مرغ های شهری، با هدف احیای سنت دیرینه نوروز، ایجاد فضایی شاد در ایام نوروز در سطح شهر تبریز، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های هنری و تجسمی در اسفند ماه سال ۹۲ برگزار شد

کتاب اولین جشنواره تخم مرغ های شهری به همت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب ۵۰ صفحه ای اولین جشنواره تحم مرغ های شهری در قطع رحلی و به صورت تمام رنگی به همت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز به زیور طبع آراسته و در فروردین ماه سال ۹۳ توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبریز چاپ شده است.

در این کتاب که با طراحی و عکاسی برادران قادرزاده به سرانجام رسیده است منتخبی از تخم مرغ های شرکت داده شده در اولین جشنواره تخم مرغ های شهری گنجانده شده است.

جشنواره تخم مرغ های شهری، با هدف احیای سنت دیرینه نوروز، ایجاد فضایی شاد در ایام نوروز در سطح شهر تبریز، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های هنری و تجسمی در اسفند ماه سال ۹۲ برگزار شد.

ایام نوروز شهرداری عکاسی نوروز اولین مرغ جشنواره تبریز شهری تخم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر