کد خبر: 175513 A

شهردار تبریز:

برای پیشبرد روند پروژه‌های شهری، نیازمند حمایت و اعتماد شورای اسلامی شهر هستیم تا با انتقال همین اعتماد به طرف های سرمایه گذاری، برنامه های شهر را پیش ببریم.

شهردار تبریز بر لزوم تسهیل در روند سرمایه گذاری در پروژه های عمران شهری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا صادق نجفی گفت: برای پیشبرد روند پروژه‌های شهری، نیازمند حمایت و اعتماد شورای اسلامی شهر هستیم تا با انتقال همین اعتماد به طرف‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌های شهر را پیش ببریم.

وی با تاکید بر تقویت موضوع ایجاب یا قبول در بررسی قوانین مطرح در شورای اسلامی شهر، خاطرنشان کرد: نباید توافق به عمل آمده با طرف‌های سرمایه‌گذار، تحت تاثیر موضوعات حاشیه‌ای قرار گرفته و نادیده گرفته شود.

نجفی ادامه داد: این روند با لطمه‌دار کردن اعتبار مدیریت شهری، اعم از شهرداری و شورای اسلامی، می‌تواند به مشکل جدی در روند اجرای پروژه‌های مهم شهر تبدیل شود.

وی اظهار داشت: حاضریم برای جلوگیری از این روند، سرمایه‌گذار را مستقیماً به طرف شورای اسلامی شهر هدایت کنیم تا پس از قطعی شدن توافقات اولیه در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر، وارد جزئیات اجرایی بعدی پروژه شویم.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: طبیعی است که سرمایه‌گذار در هر حالت، منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین هر موضوعی که مانع سود سرمایه‌گذار شود، تاثیر سوء بر اجرای پروژه‌ها خواهد داشت.

بودجه توسعه پایدار سرمایه سرمایه گذاری شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شهرداری روند پروژه گذار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر