کد خبر: 151917 A

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در سایه ارتقای روحیه مشارکت جویی کارکنان و اخذ ایده‌های اجرایی در بهبود عملکرد سازمان؛ بر اساس ارزیابی‌های صورت پذیرفته در پنجمین جشنواره نظام پیشنهادات موفق به کسب لوح تقدیر ۴ ستاره نظام پیشنهادات شده است.

ایلنا: با پایان یافتن پنجمین جشنواره نظام پیشنهادات و اولین جشنواره طرح تکریم ارباب رجوع در سطح شرکت ملی گاز ایران، استان آذربایجان شرقی حائز ۲ رتبه بر‌تر در نظام پیشنهادات و طرح تکریم شد.
به گزارش ایلنا شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در سایه ارتقای روحیه مشارکت جویی کارکنان و اخذ ایده‌های اجرایی در بهبود عملکرد سازمان؛ بر اساس ارزیابی‌های صورت پذیرفته در پنجمین جشنواره نظام پیشنهادات موفق به کسب لوح تقدیر ۴ ستاره نظام پیشنهادات شده است.
بر اساس این گزارش شرکت گاز استان در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع بر اساس ارزیابی‌ها شایسته یکی دیگر از عنوان‌های بر‌تر شرکت ملّی گاز ایران و کسب گواهینامه ۴ ستاره طرح تکریم در اولین جشنواره طرح تکریم شده است.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ایران شرکت ملی گاز گاز جشنواره نظام رتبه پیشنهادات تکریم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر