کد خبر: 151906 A

این نشریه که دارای درجه علمی - پژوهشی بوده، با مجوز دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود ودرپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) نمایه شده است.

ایلنا: هفدهمین فصلنامه زن و مطالعات خانواده، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز با تیراژ هزار نسخه منتشرشد.
به گزارش ایلنا دراین شماره از نشریه موضوعاتی از جمله بررسی ابتلای همزمان اختلالات روانپزشکی در افراد همسرآزاد، شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی، بررسی جامعه‌شناختی احساس امنیت زنان درشهرآمل، تأثیر آگاهی از رفتارهای خودمراقبتی بر میزان ترس واضطراب بیماران عروق قلبی، تحلیلی برخشونت علیه زنان درخانواده ارائه شده است.
زهرا پیشگاهی فرد، مدیر مسئول، نازی عبدالله‌پور سردبیر و محمود علمی مدیر داخلی این نشریه می‌باشتد.
خاطرنشان می‌شود، این نشریه دارای درجه علمی - پژوهشی بوده، با مجوز دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود ودرپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) نمایه شده است.

جامعه جهان اسلام خانواده دانشگاه آزاد اسلامی زنان زهرا منتشر زن امنیت فصلنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر