کد خبر: 146558 A

این تعاونی بیش از ۱۲۱ هزار نفرعضو داشته و تاکنون مبلغ ۴۰ میلیارد ریال سود سهام عدالت در دو مرحله به اعضا پرداخت شده است.

ایلنا: رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراب از برگزاری مرحله دوم انتخابات شرکت تعاونی سهام عدالت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا "، " عبدالرضا وکیل آزاد " در خصوص برگزاری این انتخابات اظهار داشت: با برگزاری مرحله اول این انتخابات تعداد ۱۲۱ نفر به عنوان نمایندگان اقشار مختلف عضو تعاونی به این مرحله راه یافتند.
وی افزود: با برگزاری انتخابات مرحله دوم، ترکیب اعضای هیئت مدیره و بازرسین جدید تعاونی سهام عدالت شهرستان سراب مشخص شد.
" وکیل آزاد " خاطرنشان کرد: این تعاونی بیش از ۱۲۱ هزار نفرعضو داشته و تاکنون مبلغ ۴۰ میلیارد ریال سود سهام عدالت در دو مرحله به اعضا پرداخت گردیده است.

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخابات سود سهام سهام عدالت هیئت مدیره شهرستان دوم تعاونی مرحله سراب‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر