کد خبر: 146536 A

در این دوره در بخش داستان در مجموع ۲۲۰ شرکت کننده با ارسال ۴۶۵ داستان و در بخش شعر در مجموع ۲۸۵ شرکت کننده با ارسال ۷۴۵ شعر شرکت کرده‌اند.

ایلنا: دبیرخانه سومین جایزه ادبی تبریز اعلام کرد: مشارکت کوشندگان ادبی، نویسندگان و شاعران در سومین دوره برگزاری این رخداد ادبی به لحاظ محتوایی و آماری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
به گزارش " ایلنا " به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، سومین جایزه ادبی تبریز در حالی فعالیت خود را دنبال می‌کند که دوره سوم این جشنوراه براساس برآوردهای اولیه واجد آثاری ممتاز و کیفی است.
بر پایه این گزارش، در بخش داستان فارسی ۴۰۰ داستان از ۱۸۸ شرکت کننده و در بخش شعر فارسی ۵۱۳ شعر از ۱۹۵ شرکت کننده در سومین وره از جایزه ادبی تبریز به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
همچنین در بخش داستان ترکی ۶۵ داستان از ۳۲ شرکت کننده و در بخش شعر ترکی ۲۳۲ شعر از ۹۰ شرکت کننده حضور داشته‌اند.
بر این اساس، در بخش داستان در مجموع ۲۲۰ شرکت کننده با ارسال ۴۶۵ داستان و در بخش شعر در مجموع ۲۸۵ شرکت کننده با ارسال ۷۴۵ شعر شرکت کرده‌اند.

رشد رقابت روابط عمومی سازمان شعر شهرداری فرهنگی هنری تبریز داستان جایزه ادبی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر