کد خبر: 146530 A

مشاور امور اجرایی شهردار تبریز:

بایستی با برنامه و انجام امورات لازم کارهای خدماتی به مردم واگذار شود و امروزه در تمام شهرهای بزرگ و توسعه یافته مسئله محله محوری در شهر‌ها در حال احیا شدن است. / توجه به فضاهای شهری تک بعدی نیست.

ایلنا: مشاور اجرایی شهردار تبریز گفت: مدیریت واحد شهری در مرحله اول می‌تواند از سیاست گذاری واحد شهری آغاز شود.
به گزارش خبرنگار " ایلنا "، " محمد اشرف نیا " در سومین همایش و کارگاه آموزش بهسازی و مناسب سازی محیط شهری افزود: برای ورود به بحثمدیریت واحد شهری لازم است ساختار شهرداری تغییر کند اما در مرحله نخست سازمانهای خدماتی می‌توانند به جای پیوستن به مجموعه شهرداری ضمن حفظ استقلال خود خدمات رسانی مستقلی را زیر نظر سیاست گذاری واحد تجربه نمایند.
مشاور شهردار تبریز ادامه داد: بایستی با برنامه و انجام امورات لازم کارهای خدماتی به مردم واگذار شود و امروزه در تمام شهرهای بزرگ و توسعه یافته مسئله محله محوری در شهر‌ها در حال احیا شدن است.
معاون سابق عمرانی استاندار آذربایجان شرقی توجه به فضاهای شهری را تک بعدی ندانست و افزود: اساس شکل گیری شهر سالم توجه به فضا‌ها و محیط های شهری است که در آن شهروندان بدون استرس و اضطراب بتوانند نیازهای روزمره خود را به انجام رسانده و در این بین بایستی از تمام پارامتر‌ها بهداشتی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، حمل و نقل، آب و هوا و فضای سبز به خوبی بهرمند شوند.
" اشرف نیا " رعایت پیش فرض‌های بهسازی محیط شهری را از ساخت و ساز فیزیکی مهم‌تر دانست و افزود: اگر تمام تلاش‌ها و برنامه‌ها در شهر منجر به ایجاد شهر سالم شود مجموعه مدیران، متخصصان و برنامه ریزان شهر را می‌توان موفق ارزیابی کرد و گرنه بایستی در راهکار‌ها و امورات تجدید نظر کرد.
این همایش به همت معاونت عمرانی شهرداری تبریز برپا شده بود.

آب و هوا آذربایجان شرقی استرس استقلال حمل و نقل خدمات رسانی ساخت و ساز شهرداری فضای سبز معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر