کد خبر: 146487 A

در این کارگاه‌ها ناصر فیض رییس دفتر طنز حوزه هنری کشور در خصوص شعر طنز و قادر دلاورنژاد با موضوع شعر امروز سخنرانی خواهند کرد.

ایلنا: دو کارگاه تخصصی در حوزه ادبیات همزمان با اختتام سومین جایزه ادبی تبریز برگزار می‌شود.
به گزارش ایلنا این دو کارگاه روز هفتم اسفندماه در محل یادمان مفاخر آذربایجان برگزار می‌شود و موضوعات شعر طنز و شعر امروز در قالب کارگاه به بحثگذاشته می‌شود.
در این کارگاه‌ها ناصر فیض رییس دفتر طنز حوزه هنری کشور در خصوص شعر طنز و قادر دلاورنژاد با موضوع شعر امروز سخنرانی خواهند کرد.
سومین جایزه ادبی تبریز در حالی فعالیت خود را دنبال می‌کند که دوره سوم این جشنواره براساس برآوردهای اولیه واجد آثاری ممتاز و کیفی است.
بر پایه این گزارش، در بخش داستان فارسی ۴۰۰ داستان از ۱۸۸ شرکت کننده و در بخش شعر فارسی ۵۱۳ شعر از ۱۹۵ شرکت کننده در سومین وره از جایزه ادبی تبریز به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
همچنین در بخش داستان ترکی ۶۵ داستان از ۳۲ شرکت کننده و در بخش شعر ترکی ۲۳۲ شعر از ۹۰ شرکت کننده حضور داشته‌اند.
بر این اساس، در بخش داستان در مجموع ۲۲۰ شرکت کننده با ارسال ۴۶۵ داستان و در بخش شعر در مجموع ۲۸۵ شرکت کننده با ارسال ۷۴۵ شعر شرکت کرده‌اند.

ادبیات رقابت شعر تخصصی تبریز کارگاه طنز داستان جایزه ادبی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر