کد خبر: 136029 A

مدیر عامل تراکتورسازی ایران:

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی از سال ۸۵ از شرکت تراکتورسازی جدا و به شرکت سرمایه گذاری ملت واگذار شد و این اخبار به دلیل تشابه اسمی این دو کارخانه منتشر شده است.

ایلنا: مدیر عامل تراکتورسازی ایران «اعتصاب کارگران تراکتورسازی ایران» را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا ابوالفتح ابراهیمی گفت: شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی از سال ۸۵ از شرکت تراکتورسازی جدا و به شرکت سرمایه گذاری ملت واگذار شد و این اخبار به دلیل تشابه اسمی این دو کارخانه منتشر شده است.

ایران سرمایه گذاری صورت مدیر تراکتورسازی ملت عامل واگذار اعتصابی نگرفته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر