کد خبر: 135965 A

برای کاهش و جبران اثرات منفی این میانگذر، ایجاد ۵۰ متر پل از سمت شهرستان ارومیه توسط مشاور طرح و پیش بینی شده که هنوز اجرا نشده است. / صدور مجوز برداشت نمک دو رویکرد و نتیجه مثبت اشتغال جوامع محلی و بهبود و به تعادل رسیدن میزان نمک در اکوسیستم دریاچه ارومیه را در پی دارد.

ایلنا: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: احداثمیانگذر دریاچه ارومیه از نظر کمی و کیفی بر دریاچه ارومیه تاثیر داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حمید قاسمی با اشاره به ویژگی های فیزیکی میانگذر دریاچه ارومیه از زمان احداثتاکنون اظهار داشت: تاثیر این امر بر کیفیت و کمیت آب دریاچه ارومیه مشهود است.
وی افزود؛ برای کاهش و جبران اثرات منفی این میان‌گذر، ایجاد ۵۰ متر پل از سمت شهرستان ارومیه توسط مشاور طرح و پیش بینی شده که هنوز اجرا نشده است.
قاسمی در خصوص موضوع برداشت نمک و تاثیر آن در احیاء و جلوگیری از نابودی اکوسیستم طبیعی منطقه گفت: صدور مجوز برداشت نمک دو رویکرد و نتیجه مثبت اشتغال جوامع محلی و بهبود و به تعادل رسیدن میزان نمک در اکوسیستم دریاچه ارومیه را در پی دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی در تشریح این موضوع گفت: اگر نمک‌های رسوب شده با افزایش پس روی دریاچه در منطقه گسترش یابد، رطوبت هوا را جذب کرده و مانع رشد گیاهان خودرو در منطقه خواهد شد که این موضوع بر میزان بارش‌ها هم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وی کشت گیاهان شورپسند در بلند مدت را در احیای اکوسیستم منطقه و جلوگیری از تبعات محیط زیستی خشک شدن دریاچه ارومیه موثر و حیاتی دانست.

آذربایجان شرقی اشتغال حفاظت محیط زیست خودرو دریاچه ارومیه رشد کیفی تاثیر نمک احداثمیانگذر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر