کد خبر: 128669 A

شهردار تبریز:

اساس و زیربنای اجرای هر طرح و پروژه عمرانی خدماتی شهری، مطالعه همه جانبه در تمامی ابعاد مبتنی بر نیازسنجی و آسیب‌شناسی و پیش بینی و ارایه پیوست‌های لازم آن است و در این دوره مدیریتی شهرداری، هیچ پروژه عمرانی فاقد مطالعات اجازه ارجا و عملیاتی شدن نخواهد یافت.

ایلنا: شهردار تبریز تأکید کرد: هیچ طرح و پروژه عمرانی خدماتی شهری بدون انجام مطالعات همه جانبه اجرایی نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا صادق نجفی خاطرنشان کرد: اساس و زیربنای اجرای هر طرح و پروژه عمرانی خدماتی شهری، مطالعه همه جانبه در تمامی ابعاد مبتنی بر نیازسنجی و آسیب‌شناسی و پیش بینی و ارایه پیوست‌های لازم آن است و در این دوره مدیریتی شهرداری، هیچ پروژه عمرانی فاقد مطالعات اجازه ارجا و عملیاتی شدن نخواهد یافت.
شهردار تبریز طراحی و برنامه ریزی اجرایی را دو گام بعدی اجرای پروژه‌های عمران شهری دانست و با تأکید بر رعایت این دو اصل در توسعه شهری و طراحی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: با تکیه بر سه اصل مطالعه، طراحی و برنامه ریزی در اجرای پروژه‌های عمرانی، بدون تردید شاهد کاهش و رفع مشکلات و چالش‌هایی چون طولانی دن زمان اجرای طرح‌ها، عدم پیش بینی و برآورد بودجه واعتبارات مورد نیاز و الزامات و ضرورت‌های اجرایی آن نخواهیم بود و از طرف دیگر هزینه‌های اجرایی و انسانی ناشی از اجرای پروژه‌ها نیز به حداقل خواهد رسید.
نجفی در عین حال با ابراز خرسندی از تصویب اساسنامه مرکز پژوهش‌های شورا و شهرداری تبریز از سوی کمیسیون تحقیق و نظارت شورا افزود: با ایجاد و راه اندازی این مرکز به یاری از دغدغه‌های مدیریت شهری در بخش انجام مطالعات اولیه طرح‌ها و برنامه‌ها مرتفع خواهد شد.

بودجه شهرداری مشکلات عمرانی تبریز پروژه شهردار شهری مطالعه عمران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر