کد خبر: 112771 A

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

آشنایی اندک بهره برداران بافنون و روش‌های به روز پرورش ماهی و آبزیان و عدم دسترسی آنان به کار‌شناسان متخصص، از جمله چالش‌هایی است که بیش از پیش، اهمیت ترویج فرهنگ آبزی پروری را نشان داده است.

ایلنا: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: هزینه‌های تولیدماهی بسیارکمتراز تولید گوشت‌های قرمز است، زیرا بعضی از ماهیان پرورشی از غذایی تغذیه می‌کنند که تولید آن‌ها با حد‌اقل امکانات مقدور بوده و درکنارآن، با تعریف رژیم‌های غذایی متفاوت در ماهیان، می‌توان از تمامی آب موجود دربخش کشاورزی استفاده نموده و موجبات ارتقا تولید در واحد سطح را فراهم ساخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود محمدیان درنشست شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه وابستگی تولیدات آبزیان به ارز بسیار کم و در حدصفر است گفت: باید با توسعه برنامه‌های ترویجی، بهره برداران به این امر واقف گردند که پرورش ماهی تأثیر منفی در سیستم آبیاری تحت فشار نداشته وفقط نیازبه شستشوی فیلتر‌ها را افزایش می‌دهد وبا توجه به پیشرفت‌های فن آوری درعرصه‌های تولیدی، باجایگزینی ونصب فیلترهایی با توانایی بیشتر در حذف مواد، این نگرانی نیز بصورت کامل مرتفع می‌شود.
وی ادامه داد: پرورش محصولات آبزی‌پروری، با توجه به فعالیت تولیدی۴۰۰ مزرعه پرورش آبزیان در سطح استان، به عنوان شغلی قابل توجه در زیربخش کشاورزی در جامعه نهادینه و با تلاش وفعالیت بیشتر در امر ترویج می‌تواند بیش از پیش در نمایاندن قابلیت‌های اقتصادی این شغل به جامعه موفق عمل نماید.
محمدیان با بیان اینکه طی سال گذشته بالغ بر ۴هزار و ۵۶۳ تن محصولات آبزی در این استان تولید شده است، افزود: ایجاد اشتغال، کمک به اقتصاد خانوار را می‌توان از مهم‌ترین دست آوردهای کوتاه مدت پرورش ماهی محسوب کرد و درکنارآن، بهبود تولیدات زراعی و باغی از طریق غنی شدن آب کشاورزی با پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی سازمان جهادکشاورزی را درتوسعه آبزی پروری در استخرهای کشاورزی بیش از پیش متقاعد کرده ودر راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی واستفاده بهینه از منابع موجود بخش، تلاش خود را در تحقق توسعه این صنعت مولد بخش کشاورزی گسترده‌تر می‌سازد.
محمدیان با تأکید بر اینکه آشنایی اندک بهره برداران بافنون وروشهای به روز پرورش ماهی وآبزیان وعدم دسترسی آنان به کار‌شناسان متخصص، از جمله چالش‌هایی است که بیش از پیش، اهمیت ترویج فرهنگ آبزی پروری را نشان می‌دهد گفت: با توجه به نیاز جامعه به افزایش سرانه پروتئین، بکارگیری روش‌های مختلف پرورش ماهی خواهد توانست ضمن افزایش ضریب تولید، میزان اشتغال را افزایش بخشیده وبرنامه ریزان را در هدایت جامعه بسوی سلامت کامل موفق‌تر نماید.

آذربایجان شرقی ارز اشتغال اقتصاد پرورش ماهی ترویج فرهنگ جامعه رژیم های غذایی صنعت گوشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر